Proekologiczne zachowania Polaków w aspekcie jakości powietrza

Jedynie 1/3 Polaków podejmuje działania na rzecz ochrony własnego zdrowia związane z jakością powietrza w miejscu ich zamieszkania – wynika z badań sondażowych dotyczących świadomości i proekologicznych zachowań mieszkańców Polski przeprowadzonych w 2019 r. dla Ministerstwa Środowiska (MŚ).

Jak podaje MŚ, celem badań było poznanie stanu wiedzy, poziomu świadomości i postaw Polaków m.in. względem jakości powietrza.

Proekologiczne zachowania Polaków – wyniki badań sondażowych

W przekonaniu respondentów największym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest ogrzewanie domów. Ponad połowa badanych uznała ten czynnik za najbardziej zanieczyszczający powietrze – wskazuje ministerstwo i dodaje, że na drugim miejscu ankietowani najczęściej wskazywali emisje z pojazdów. Dopiero na trzecim miejscu, jako czynnik zanieczyszczający powietrze, ulokował się przemysł.

Z badania wynika, że jedynie 1/3 respondentów podejmuje działania na rzecz ochrony własnego zdrowia związane z jakością powietrza w miejscu ich zamieszkania. Zauważyć jednak należy, że są to głównie mieszkańcy dużych miast. Czynnością podejmowaną zdecydowanie najczęściej jest śledzenie komunikatów dotyczących stanu powietrza. dość popularnym działaniem jest również ograniczanie czasu przebywania na powietrzu podczas alarmu smogowego, natomiast znacznie rzadziej Polacy decydują się na zamontowanie w domu filtrów czy noszenie maseczek.

Również co trzeci Polak osobiście podjął działania, mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Najbardziej popularne formy tych działań to rezygnacja z poruszania się samochodem na rzecz komunikacji miejskiej/jazdy rowerem lub chodzenia. Do tego dochodzi zmiana systemu ogrzewania domu/mieszkania, wymiana sprzętu AGD/RTV na energooszczędny, ocieplenie budynku, a także kupno niskoemisyjnego samochodu.

Ankietowanych zapytano także o to jak poprawić jakość powietrza. Zdaniem badanych najważniejszymi działaniami, które powinny być stosowane w celu poprawy jakości powietrza są: wymiana starych pieców na niskoemisyjne (73,7% wskazań pozytywnych), zwiększenie kontroli emisji spalin w samochodach (73,0%) i zwiększenie kontroli nad tym, co jest palone w przydomowych piecach (71,7%).

Na podstawie www.gov.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook