„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu” – Projekt podsumowany

Pięć poznańskich szkół przeszło gruntowną termomodernizację, dofinansowaną z funduszy norweskich w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – podsumowania Projektu w miniony wtorek dokonał Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. Celem projektu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii w pięciu budynkach

Monitoring danych przestrzennych w walce o jakość powietrza

W miniony czwartek (20 października br.), w Krakowie odbyła się konferencja, której celem było podsumowanie projektu pt. MONIT-AIR „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie” – poinformował Urząd Miasta Krakowa. Projekt pozwolił na wyznaczenie obszarów, w których zachodzi szczególnie intensywna wymiana powietrza między miastem a otoczeniem zewnętrznym – jak informuje magistrat

Jak reagować na smog – szkolenie dla oświaty

Wczoraj, w środę w Krakowie odbyło się szkolenie dla pracowników oświaty, które poświęcone zostało systemowi informowania mieszkańców o sytuacjach przekroczenia norm stężeń zanieczyszczeń powietrza w mieście. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali informacje na temat procedury informowania o stanie jakości powietrza w mieście. Tak, jak dotychczas, wszystkie szkoły, przedszkola, żłobki czy szpitale będą powiadamiane o przekroczeniach poziomu

Spółdzielnia w Miliczu z prądem ze słońca

Bezpłatna energia ze słońca generowana przez panele fotowoltaiczne umożliwia oświetlenie części wspólnych w budynku należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej „Barycz” w Miliczu. Generowany ze słońca prąd elektryczny pozwoli na oświetlenie m.in. klatek schodowych i korytarzy w piwnicy. Właśnie na takie inwestycje dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zarezerwowane zostało do podziału 25 mln zł z programu PROSUMENT.

Kolejne autobusy elektryczne dla Krakowa

11 października br. doszło do podpisania umowy pomiędzy krakowskim MPK a firmą Solaris Bus &. Jej przedmiotem jest dostawa 20 nowych bezemisyjnych autobusów elektrycznych, z których korzystać będą mogli mieszkańcy Grodu Kraka. Producent dostawę 17 autobusów 12-metrowych wycenił na niemal 35 mln zł netto, a trzech autobusów przegubowych na niespełna 8 mln zł netto. Zamówienie

Ochrona klimatu – Polska ratyfikowała Porozumienie paryskie

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że 7 października br. Polska złożyła w ONZ w Nowym Jorku wszystkie dokumenty potwierdzające ratyfikację tzw. Porozumienia paryskiego. Podczas briefingu prasowego poświęconego temu tematowi Jan Szyszko, minister środowiska mówił: – Porozumienie paryskie jest szansą dla zrównoważonego rozwoju świata, w tym Polski. W odróżnieniu od Protokołu z Kioto stawia sobie ono za cel zmniejszenie

Facebook