O projekcie

Projekt pn. „Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” realizowany jest przy wsparciu środków Programu Operacyjnego PL03 Wzmocnienie Monitoringu Środowiska oraz Działań Kontrolnych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Beneficjent

Głównym Beneficjentem Projektu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z najlepszych polskich uniwersytetów.

Prace związane z realizacją Projektu prowadzi w jego imieniu Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Chemii UAM. Wydział Chemii zatrudnia obecnie ok. 80 samodzielnych pracowników naukowych (w stopniu dr hab. i prof.) i składa się z ponad 30 jednostek naukowo-badawczych.

 

JAKOŚĆ POWIETRZA - WYNIKI POMIARÓW

MONITORING POWIETRZA

 

DOFINANSOWANIE

Fundusz EEA

 

Patron medialny

Facebook