Zakaz spalania węgla w Warszawie!

Mazowsze zaostrza uchwałę antysmogową. Nowelizacja wprowadza zakaz spalania węgla w Warszawie od października 2023 r. Z kolei z początkiem 2028 r. zakaz ten wejdzie w życie także w powiatach podwarszawskiego „obwarzanka” – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM).

Zakaz spalania węgla ma ograniczyć zanieczyszczenie powietrza

Jak wskazał marszałek Adam Struzik, z problemem zanieczyszczenia powietrza borykamy się już od lat, na wielu szczeblach władzy samorządowej, jak i centralnej. – Ta sprawa dotyczy nas wszystkich, zarówno mieszkańców wielkich miast, jak i najmniejszych miejscowości, ale także samorządowców. To naszą rolą jest ochrona środowiska oraz zdrowia obywateli. Powietrze nie zna granic, dlatego działania powinniśmy podejmować wspólnie. Aby zbliżyć się do naszego celu, jakim jest poprawa jakości powietrza, zaostrzamy obowiązujące przepisy. Robimy to jednak po dokładnych, drobiazgowych konsultacjach. Projekt to efekt pewnego kompromisu. Jestem jednak przekonany, że to kolejny ważny krok w walce ze smogiem, a jego pozytywne skutki mieszkańcy stolicy odczują już w perspektywie 2-3 lat – podkreślił marszałek.

Prace nad uzupełnieniem uchwały antysmogowej trwają od 2020 r. – zaznaczył UMWM i dodał, że projekt nowelizacji był poddany w ubiegłym roku dwukrotnym konsultacjom społecznym i opiniowaniu przez właściwe organy. Miesiąc temu projekt uchwały trafił pod obrady sejmiku, jednak został wówczas skierowany do pracy w komisjach.

Zakaz spalania węgla przegłosowany 26 kwietnia

26 kwietnia br. radni zagłosowali za przyjęciem uchwały (26 głosów za, 22 przeciw, jeden głos wstrzymujący się, a dwóch radnych było nieobecnych) – wskazał UMWM.

Jak mówi członkini Zarządu Województwa Janina Ewa Orzełowska, zmiany w uchwale mają dostarczyć samorządom narzędzi do skutecznej walki ze smogiem. – Szacuje się, że przez zanieczyszczenia powietrza na Mazowszu co roku umiera przedwcześnie 6 tys. osób. Ograniczenie spalania węgla w Warszawie i sąsiednich powiatach jest szczególnie ważne ze względu na dużą koncentrację ludności na tym obszarze. Przez wprowadzenie tego przepisu dotrzymujemy swojego zobowiązania z Kongresu Czystego Powietrza w 2020 roku, gdy wspólnie z warszawskim ratuszem zapowiedzieliśmy odejście stolicy od węgla do 2024 roku – dodaje.

Mazowsze ma swoją uchwałę antysmogową już od listopada 2017 r. – przypomina UMWM. Zgodnie z jej zapisami wszystkie nowe kotły na paliwa stałe instalowane po 11 listopada 2017 r. muszą spełniać wymagania tzw. ekoprojektu. Od lipca 2018 roku obowiązuje także zakaz spalania części paliw stałych.

Zakaz spalania węgla i dywersyfikacja ogrzewania

Jak powiedział przewodniczący sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska Mirosław Augustyniak, nowelizacja uchwały to drobny krok, ale w dobrym, a w zasadzie koniecznym kierunku. – Przeprowadzamy te zmiany nie w sposób rewolucyjny, ale ewolucyjny. Nowe przepisy od dawna budziły spore emocje, pojawiało się wiele uwag, czy to od organizacji pozarządowych, czy od producentów urządzeń grzewczych. Zdrowy rozsądek i odpowiedzialność podpowiadają jednak, że musimy zaakceptować te zmiany. Dotyczy to choćby nowo budowanych budynków, gdzie trzeba już myśleć o alternatywnych źródłach ogrzewania. Kluczem do bezpieczeństwa energetycznego jest ich dywersyfikacja – podkreśla.

Podjęta przez radnych województwa uchwała zmieniająca obowiązującą dotychczas uchwałę antysmogową wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w dzienniku urzędowym woj. mazowieckiego.

Na podstawie mazovia.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook