dr hab. Włodzimierz Urbaniak prof. UAM
– kierownik Projektu
e-mail: wlodzimierz.urbaniak@amu.edu.pl,
tel. 61 8291570

 

Zuzanna Kowalkiewicz
– sekretariat Projektu
e-mail: zuzanna.kowalkiewicz@amu.edu.pl,
tel. 61 8291570

 

Piotr Strzyżyński
– specjalista ds. zarządzania informacją
e-mail: piotr.strzyzynski@amu.edu.pl,
tel. 61 8291570

 

Biuro Projektu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
ul. Umultowska 89 b
61-614 Poznań

Facebook