Przywrócić KAWKĘ

Przywrócić KAWKĘ – apel samorządowców

Konwent Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaapelował o przywrócenie Programu KAWKA. 25 maja br. do rządu swój apel o przywrócenie Programu KAWKA, który ma na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, skierowali prezydenci największych miast województwa kujawsko-pomorskiego. Prezydenci opowiedzieli się za KAWKĄ Prezydenci pięciu największych miast województwa spotkali się w Inowrocławiu. Tematem podjętych przez nich rozmów

Badania zanieczyszczenia powietrza

Badania zanieczyszczenia powietrza w Krakowie

W Grodzie Kraka, w dniach 28 maja – 25 czerwca br., za pomocą tzw. próbników pasywnych, prowadzone będą badania zanieczyszczenia powietrza. Jak podaje krakowski magistrat, wykorzystywana metoda badawcza charakteryzuje się wysokim progiem oznaczalności i wysoką dokładnością pomiarów. Jest ona wykorzystywana na całym świecie do prowadzenia kampanii pomiarowych na rozległych obszarach miejskich, uprzemysłowionych i zalesionych. Metoda

Inauguracja prac Zespołu ds. uchwały antysmogowej

Inauguracja prac Zespołu ds. uchwały antysmogowej

Ostatniego dnia maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zainaugurowano prace Zespołu ds. uchwały antysmogowej. W spotkaniu otwierającym prace Zespołu uczestniczyła Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele świata nauki, samorządów oraz organizacji społecznych. Zespół ma przygotować projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie

monitoring powietrza Opole

Monitoring powietrza w Opolu

Od 12 maja br. opolanie mogą na bieżąco śledzić jakość powietrza w mieście. Jest to możliwe dzięki monitoringowi wspomagającemu ocenę jakości powietrza. Celem jego działania jest zbadanie zróżnicowania przestrzennego i czasowego zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 i PM10. Badanie stężeń pyłów Jak podaje opolski magistrat stężenia pyłów są określane na podstawie wskazań z sieci 17

apel w sprawie pieców

Apel w sprawie pieców!

Małopolski urząd marszałkowski przypomina, że wielkimi krokami zbliża się 1 lipca, kiedy w życie wejdzie uchwała antysmogowa dla Małopolski. W związku z tym, że jednym z założeń tego aktu prawa jest zakaz stosowania pieców i kominków, które nie spełniają określonych norm emisji władze województwa zaapelowały do sklepów budowlanych z regionu, aby wycofały ze sprzedaży piece

Coraz mniej odpadów w piecach

Coraz mniej odpadów w piecach

Krakowska straż miejska podsumowała kontrole spalania odpadów – poinformował krakowski magistrat. Jak podał Urząd Miasta Krakowa, strażnicy miejscy, w okresie od 1 października 2016 r. do 30 kwietnia br. przeprowadzili łącznie 3 883 kontrole pod kątem spalania odpadów w piecach. 17 próbek popiołu do laboratorium W efekcie działań kontrolnych funkcjonariusze ujawnili 417 nieprawidłowości. Ich działania

walka ze smogiem

Walka ze smogiem – prośba o wsparcie Kurii

Urząd Miasta Krakowa poinformował, że prezydent miasta zwrócił się do metropolity krakowskiego z prośbą o udzielenie wsparcia i pomocy w realizacji działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Jak podkreśla krakowski magistrat, Miasto od dwóch lat współpracuje z Kurią, prowadząc wspólne akcje informacyjne. Dotyczą one wymiany pieców węglowych oraz wykorzystania środków z programu osłonowego przeznaczonego

ochrona powietrza Gdańsk

Obywatelski panel o ochronie powietrza

Dziewięć rekomendacji zostało zdefiniowanych podczas drugiej edycji panelu obywatelskiego poświęconemu jakości powietrza w Gdańsku – podał gdański magistrat. Uczestnicy konsultacji społecznych uznali, że warto pracować nad dalszą poprawą sytuacji, a także nad wzmocnieniem kontroli i podnoszeniem świadomości mieszkańców na temat czynników wpływających na jakość powietrza. Koncentracja na piecach i kotłowniach węglowych – Pomimo tego, że

likwidacja niskiej emisji dofinansowanie

10 tysięcy kotłów węglowych mniej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) poinformował, że udostępnił nowy program finansowy mający na celu ograniczanie niskiej emisji i walkę ze smogiem w regionie Dolnego Śląska. We Wrocławiu i w regionie mimo wielu proekologicznych inwestycji nadal występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. – Dużym problemem jest emisja pyłów i gazów

termomodernizacja i redukcja emisji

Redukcja emisji dzięki termomodernizacji

Urząd Miasta Gdyni poinformował, że podpisana została umowa o dofinansowanie termomodernizacji 14 budynków komunalnych w mieście. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza. Na mocy umowy podpisanej 28 kwietnia br. samorząd województwa pomorskiego przekazał Gdyni ponad 7 mln zł unijnej dotacji. Środki te zostaną przeznaczone na termomodernizację 14 budynków

Facebook