Zespołem w niską emisję!

W skład powołanego niedawno na Śląsku Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji weszło 35 osób. Są to przedstawiciele samorządów, instytutów naukowych i wyższych uczelni oraz administracji państwowej. Nominacje wręczył im Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. Zadanie Zespołu ma polegać na przygotowaniu założeń tzw. uchwały antysmogowej, która – po uchwaleniu przez Sejmik – miałaby objąć obszar

Zespół ds. uchwały antysmogowej

Zanieczyszczenie powietrza to poważny problem, z którym mierzą się władze publiczne różnego szczebla. Wyjątkiem nie jest w tym zakresie także region Śląska. Dlatego marszałek tego województwa zapowiedział powołanie zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie założeń do uchwały antysmogowej dla regionu. Zadaniem tego zespołu będzie nie tylko opracowanie założeń uchwały antysmogowej, ale – jak zapewnia marszałek Wojciech

Z uchwałą antysmogową do WSA

W styczniu br. samorząd województwa małopolskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową, która objęła swoim zasięgiem Kraków. Wprowadza ona ograniczenia w zakresie rodzajów paliw dopuszczonych do ogrzewania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r. Uchwała jest jednym z elementów polityki Województwa Małopolskiego w obszarze walki o czyste powietrze w regionie. Została ona

Walka z niską emisją. W Krakowie wskazano wykonawców

W Krakowie wybrano wykonawców – jest ich siedmiu – realizujących zadania w ramach Programu ograniczania niskiej emisji. Wykonawcy, których oferty spełniły wszystkie wymagane kryteria oceny, zostali umieszczeni na liście firm rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków. Zatwierdzona przez komisję naboru lista wykonawców ma pomóc mieszkańcom Grodu Kraka przy wyborze rzetelnej oferty, w zakresie wykonania zadań objętych

Apel w sprawie uchwały antysmogowej

Z apelem o jak najszybsze wprowadzenie tzw. uchwały antysmogowej dla całego województwa małopolskiego do Zarządu województwa i radnych tamtejszego sejmiku zwróciło się 21 organizacji pozarządowych. Podpisany apel w imieniu Zarządu odebrał wicemarszałek Wojciech Kozak. Organizacje pozarządowe apelują o wyznaczenie wyraźnych norm emisyjnych dla kotłów używanych do celów grzewczych oraz o wskazanie daty, do której obowiązkowa

Apel do władz województwa!

Samorządy Warszawy oraz miast i gmin wchodzących w skład metropolii warszawskiej zaapelowały do władz Mazowsza o skorzystanie z przepisów tzw. ustawy antysmogowej i uchwalenie przepisów, które pozwoliłyby na ograniczenie emisji do powietrza zanieczyszczeń generowanych w trakcie spalania paliw stałych. Jak powiedział wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski problem zanieczyszczeń powietrza dotyczy całego obszaru metropolii warszawskiej. Stąd

Facebook