Apel w sprawie uchwały antysmogowej

uchwała_smogowa_krakow

Z apelem o jak najszybsze wprowadzenie tzw. uchwały antysmogowej dla całego województwa małopolskiego do Zarządu województwa i radnych tamtejszego sejmiku zwróciło się 21 organizacji pozarządowych. Podpisany apel w imieniu Zarządu odebrał wicemarszałek Wojciech Kozak.

Organizacje pozarządowe apelują o wyznaczenie wyraźnych norm emisyjnych dla kotłów używanych do celów grzewczych oraz o wskazanie daty, do której obowiązkowa byłaby wymiana przestarzałych urządzeń grzewczych. Uchwała miałaby obejmować całe województwo. Przedstawiciele Fundacji Planeta, wręczając wicemarszałkowi apel, podkreślali, że problem związany z zanieczyszczeniem powietrza dotyczy nie tylko dużych miast w Małopolsce, ale także wsi, gdzie nie montuje się stacji monitoringu jakości powietrza.

Jak ważna jest dla nas walka o czyste powietrze, pokazaliśmy już uchwalając zakaz palenia węglem dla Krakowa. To jednak nie koniec naszych działań – w najbliższym czasie będziemy aktualizować nasz „Program ochrony powietrza” – podkreślił odbierając apel wicemarszałek. Dodał przy tym jednak, że wprowadzenie postulowanego zakazu dla całego województwa nie jest obecnie możliwe, ale radni z pewnością zajmą się określeniem norm dla kotłów i paliw stałych. – Musimy też pamiętać, że konieczne będzie zabezpieczenie środków, które będą wspierać mieszkańców w wymianie kotłów – dodał Wojciech Kozak.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Sejmik Województwa Małopolskiego 15 stycznia br. przyjął uchwałę wprowadzającą całkowity zakaz palenia węglem i drewnem w kotłach, piecach i kominkach na obszarze Krakowa. Zakaz zacznie obowiązywać od 1 września 2019 r.

Na podstawie: www.malopolskie.pl, fot. UMWM

Udostępnij

Facebook