Na terenie inwestycji bez przekroczeń

8 marca br. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) podał komunikat w sprawie wyników pomiarów jakości powietrza przeprowadzonych w dniach 25-26 lutego 2016 r. na terenie inwestycji przy ul. Skierniewickiej 21 w Warszawie. We wspomnianym terminie Laboratorium WIOŚ-u w Warszawie przeprowadziło pomiary jakości powietrza w okolicy skrzyżowania ulic Wolskiej i Skierniewickiej w Warszawie z wykorzystaniem

Zmywanie chodników przeciw zapyleniu

Eksperymenty prowadzone przez MPO Kraków wspólnie z Politechniką Krakowską oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska pokazały, że częstsze zmywanie ulic wydatnie przyczynia się likwidacji wtórnej emisji PM10 – podał na swojej stronie internetowej Urząd Miasta Kraków. Przyjęto również założenie, że w przypadku chodników metoda częstego zmywania będzie również skuteczna, ale w bardzo wielu punktach miasta polewaczki

Ochrona powietrza nadal priorytetem Narodowego Funduszu

W ostatnim czasie media, w tym społecznościowe, obiegła informacja, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wycofuje się z dofinansowywania działań mających na celu ochronę powietrza. Na reakcję Funduszu nie trzeba było długo czekać – 4 marca br. na jego stronie internetowej opublikowana została informacja pt. „NFOŚiGW nadal będzie finansował ochronę powietrza. Nieprawdziwe

Pierwszy rok KAWKI w Poznaniu podsumowany

Osiągnęliśmy większy efekt niż zakładaliśmy – powiedział Leszek Kurek, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania podsumowując wyniki realizacji Programu KAWKA w Grodzie Przemysława. W Poznaniu KAWKA została rozłożona na 3 lata, a na realizację Programu przeznaczono prawie 4 mln zł. Pierwsza transza na 2015 r. wynosiła 870 tys. zł. Środki na ubiegły rok nie

Wrocław ruszył z kampanią informacyjną

Urząd Miasta Wrocławia rozpoczął kampanię informacyjną, której adresatem są wrocławianie, a przesłanie związane jest z uświadomieniem, że każdy z nich ma wpływ na to jakim powietrzem oddychają. Zależy to bowiem z dużej mierze od tego, w jaki sposób ogrzewają oni swoje mieszkania i domy. Magistrat podkreśla, że w okresie grzewczym, przez około 70 dni w

Mniejsza emisja z lotnictwa

Komisja Europejska poinformowała, że z zadowoleniem przyjęła porozumienie, które zostało zawarte w ramach Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) 8 lutego br. podczas spotkania w Montrealu. Działający w ramach ICAO Komitet ds. Lotnictwa i Ochrony Środowiska przyjął wówczas standardy dotyczące emisji CO2 i certyfikowania samolotów pod kątem zwiększenia ich efektywności energetycznej. Szacuje się, że dzięki zawarciu

Internetowa prognoza jakości powietrza dla Małopolski na nowo

Dotychczas funkcjonująca strona prezentująca dane na temat jakości powietrza w Małopolsce została zastąpiona przez nowy serwis. Stronę, która zyskała nową szatę graficzną, lepszą czytelność i funkcjonalność, uruchomił Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Strona prezentuje aktualne informacje o stanie zanieczyszczenia powietrza oraz prognozę jakości powietrza, z 48-godzinnym wyprzedzeniem, dla całego regionu. Będzie też publikować informacje o ewentualnych

Facebook