zmiany klimatu

Zmiany klimatu – będzie baza wiedzy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że Unia Europejska kwotą 17 mln zł wesprze budowę bazy wiedzy o zmianach klimatu. Bazę wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków opracuje i udostępni Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ). Będzie to możliwe na podstawie umowy podpisanej 18 sierpnia pomiędzy IOŚ a NFOŚiGW. Projekt o

COP24 w Polsce

Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) w 2018 r. odbędą się w Polsce – poinformowało Ministerstwo Środowiska. – Polityka klimatyczna jest dla Polski bardzo ważna. Dobrym przykładem naszego zaangażowania w tym obszarze jest, m.in. realizacja naszych zobowiązań wynikających

Facebook