Zmiany klimatu – będzie baza wiedzy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że Unia Europejska kwotą 17 mln zł wesprze budowę bazy wiedzy o zmianach klimatu.

Bazę wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków opracuje i udostępni Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ).

Będzie to możliwe na podstawie umowy podpisanej 18 sierpnia pomiędzy IOŚ a NFOŚiGW.

Projekt o wartości 20 mln zł otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Unijne wsparcie wyniesie 17 mln zł. Jego realizację przewidziano na lata 2017-2021.

zmiany klimatu

Efektem projektu, który realizować będzie Instytut Ochrony Środowiska, ma być piętnaście różnego rodzaju opracowań a zasięg planowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych i informacyjnych określony został na 100 tys. osób.

W ramach inicjatywy zaplanowano siedem działań:

  1. zbudowanie bazy wiedzy (w ramach której opracowane zostaną scenariusze zmian klimatu, emisyjne, sektorowe i ekonomiczne oraz wykonane badania dla uzyskania wiedzy o różnych wymiarach skutków zmian klimatu i działań adaptacyjnych);
  2. utworzenie narzędzi upowszechniania zasobów bazy wiedzy (w tym platformy informatycznej umożliwiającej zarówno gromadzenie, jak i korzystanie ze zgromadzonych treści);
  3. wzmocnienie i rozbudowę mechanizmów ciągłego pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania bazy wiedzy;
  4. szkolenie grupy docelowej w zakresie zawartości i sposobów wykorzystania zasobów bazy wiedzy;
  5. opracowanie propozycji i wzorców działań w obszarze adaptacji do skutków zmian klimatu (w tym opracowywanie propozycji regulacji prawnych z obszaru ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian pod kątem ich zgodności z polityką klimatyczną państwa i UE);
  6. utworzenie systemu wspomagania decyzji (SWD) dla wyboru działań adaptacyjnych na wszystkich poziomach wdrażania SPA 2020;
  7. dostarczenie społeczeństwu rzetelnej i wiarygodnej wiedzy na temat zmian klimatu i potrzeb adaptacji do skutków tych zmian oraz poprawa świadomości potrzeby i zwiększenie odporności społeczeństwa na owe skutki.

Projekt adresowany jest m.in. do osób podejmujących decyzje związane z wyborem i realizacją działań adaptacyjnych do zmian klimatu.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook