Autobusy na rzecz czystszego powietrza

W walce z dobrą jakość powietrza istotne znaczenie ma ograniczanie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. Nic więc dziwnego, że coraz częściej pojawiają się informacje o tym, że miasta wymieniają tabor komunikacji publicznej na niskoemisyjny. Przykładem takich działań, z ostatnich dni mogą być dwa miasta –Ruda Śląska i Kraków. To właśnie na ulice tego śląskiego miasta z początkiem

Dofinansowanie ograniczania niskiej emisji. Nabory kart konkursowych w Małopolsce

Do 25 lipca br. gminy z Małopolski mogą wnioskować o unijne środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (2014-2020) na walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Nabór kart projektów subregionalnych, dotyczących obniżenia poziomu niskiej emisji ruszył 24 czerwca br. To kolejne działanie, jakie w ostatnim czasie podjęło Województwo Małopolskie w walce o lepszą jakość powietrza w regionie.

Inwestycje zmniejszające emisje w Elektrowni Turów

W Elektrowni Turów wmurowano symboliczny kamień węgielny pod budowę bloku energetycznego o mocy 450 MW netto, a jednocześnie do eksploatacji oddano instalację odsiarczania spalin (IOS) dla bloków 4-6. Z kolei plan inwestycyjny zakłada kompleksową modernizację bloków 1-3. Dzięki realizacji tych projektów Elektrownia Turów będzie mogła produkować energię w sposób efektywny i bardziej przyjazny dla środowiska.

Pieniądze na niskoemisyjny transport

Niskoemisyjny transport miejski, np. zakup proekologicznych autobusów i oraz ścieżki i infrastrukturę rowerową będzie wsparty w województwie małopolskim kwotą ponad 250 mln zł. Nabór wniosków (kart projektów) wystartował 30 czerwca br. – poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki. – Stawiamy na rozwój transportu publicznego, dlatego tak mocno inwestujemy w kolej i popieramy inne inicjatywy, które rozwijają komunikację

Pieniądze na ograniczanie niskiej emisji dla osób fizycznych

W latach 2002-2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) dofinansował 79 programów realizowanych w gminach województwa śląskiego, mających na celu ograniczenie niskiej emisji. W ich ramach zmodernizowano ponad 17 tysięcy kotłowni oraz wykonano ponad 5,3 tysiąca instalacji solarnych. Łączny koszt tych inwestycji wyniósł ok. 350 mln zł, a udzielone dofinansowanie to

Facebook