Pieniądze na ograniczanie niskiej emisji dla osób fizycznych

W latach 2002-2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) dofinansował 79 programów realizowanych w gminach województwa śląskiego, mających na celu ograniczenie niskiej emisji. W ich ramach zmodernizowano ponad 17 tysięcy kotłowni oraz wykonano ponad 5,3 tysiąca instalacji solarnych. Łączny koszt tych inwestycji wyniósł ok. 350 mln zł, a udzielone dofinansowanie to niemal 192 mln zł.

kolektory_słoneczne

Teraz WFOŚiGW ogłosił pilotażowy program, pn. „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”, w którym o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Ten pilotażowy program, adresowany do osób fizycznych, ma uzupełnić dotychczasową ofertę Funduszu, która przygotowana była przede wszystkim pod kątem odbiorców instytucjonalnych.

W nowym programie wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 11 do 22 lipca br.

Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook