Spaliny samochodowe we Wrocławiu pod lupą

Niedawno informowaliśmy o działaniach Wrocławia zmierzających do ograniczenia zapylenia powietrza, a polegających na zwiększeniu częstotliwości zmywania ulic miasta wodą (czytaj). Kolejnym krokiem samorządu Wrocławia, mającym na celu poprawę jakości powietrza, jest zakup trzech dymomierzy, które 21 lipca br. przekazano Komendzie Miejskiej Policji. Mierniki te pozwolą skontrolować stężenie dwutlenku węgla w spalinach pojazdów dieselowych i choć

By poprawić jakość powietrza

Na zaproszenie prezydenta Nowego Sącza do tamtejszego ratusza przybyli sygnatariusze Sądeckiego Porozumienia Miast i Gmin „Kotlina Sądecka w Zdrowej Atmosferze”. Spotkanie dotyczyło ogłoszonych przez Marszałka Województwa Małopolskiego warunków naborów wniosków na dofinansowanie działań w zakresie poprawy jakości powietrza. W ocenie samorządowców biorących udział w spotkaniu zasady wsparcia działań związanych z ochroną powietrza przed tzw. niską

Polewaczkami po czystsze powietrze

Zwiększenie zakresu i częstotliwości zmywania jezdni w najgorętszych miesiącach w roku, to kolejny sposób Wrocławia na walkę o czystsze powietrze w mieście. Zmywanie jezdni jest stosowane jako jedna z metod przyczyniających się do zmniejszenia ilości pyłów zawieszonych w powietrzu. Stąd pomysł, by w okresie letnim zwiększyć częstotliwość polewania ulic. Na te działania, samorząd miejski Dolnego

Energetyka i jej emisje

Na początku lipca opublikowany został raport pt. “Ciemna chmura Europy: Jak kraje spalające węgiel sprawiają, że ich sąsiedzi chorują”, przygotowany przez kilka organizacji ekologicznych. Komentarz do tego raportu przygotował Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE). W komentarzu PKEE stwierdza m.in., że nie kwestionuje on znaczenia wpływu emisji zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi, jednak podkreśla przy tym,

Niskoemisyjne autobusy dotarły do Krakowa

W przededniu Światowych Dni Młodzieży, w środę 20 lipca br., do Krakowa dotarło 60 nowych 12-metrowych autobusów, wyposażonych w silniki Euro 6, spełniające najwyższe obowiązujące w Europie wymogi związane z ochroną środowiska – poinformował Urząd Miasta Krakowa. – Największy zakup w historii krakowskiego MPK pokazuje, jak zmieniła się polityka transportowa Miasta Krakowa. W ostatnich kilku

Rekordowa liczba wymienianych pieców i kotłowni

Jeśli utrzyma się obserwowana w tym roku dynamika składania wniosków, do końca bieżącego roku z Grodu Kraka powinno zniknąć ponad 6 tys. pieców i kotłowni węglowych – poinformował krakowski magistrat. Dane pochodzą z podsumowania pierwszego półrocza programu likwidacji palenisk na paliwo stałe. 2314 wniosków o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania złożyli w tym roku

Na rzecz jakości powietrza Pomorza – projekty wybrane

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) poinformował, że rozstrzygnięta została tegoroczna edycja konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza”. O wsparcie finansowe działań zmierzających do poprawy jakości powietrza wystąpiło 38 wnioskodawców. W zdecydowanej większości są to samorządy pomorskich gmin i miast. Wyjątek stanowi spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC”, która zawnioskowała o dofinansowanie

Energetyka węglowa przyczyną zgonów i zachorowań

– Zmniejszenie wykorzystania i spalania paliw kopalnych – w tym szkodliwych emisji ze spalania węgla – stanowi wyjątkową okazję do poprawy jakości powietrza i łagodzenia zmian klimatycznych, a w ten sposób ochrony zdrowia publicznego przed największym wyzwaniem tego stulecia – mówi dr Roberto Bertollini, Główny Naukowiec i Przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). To jeden z

Wsparcie na OZE dla osób fizycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przygotował ofertę skierowaną do osób fizycznych, zgodnie z którą mogą one liczyć na wsparcie finansowe w zakresie realizacji termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii. Fundusz informuje, że osoby fizyczne realizujące zadania z zakresu termomodernizacji i OZE w związku z potrzebami mieszkaniowymi mają teraz możliwość uzyskania niskooprocentowanych

Samorządy na rzecz ochrony powietrza

„Stanowisko polskich miast w sprawie systemu działań na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach” podczas spotkania w Krakowie podpisali przedstawiciele Bielska-Białej, Krakowa, Łodzi, Nowego Sącza, Nowego Targu, Oświęcimia, Poznania, Pszczyny, Rybnika, Skawiny, Szczawnicy, Tarnowa, Wieliczki, Wrocławia, Zakopanego i Żywca. Dokument ma zwrócić uwagę władz centralnych na problem, z którym zmagają się samorządy i z którym

Facebook