system monitoringu jakości powietrza

Warszawa rozbudowuje kompleksowy system monitoringu jakości powietrza

Stolica ogłosiła przetarg na drugą referencyjną stację monitoringu jakości powietrza. Miasto analizuje również zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym, który poprzedza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i uruchomienie 170 czujników pomiaru stężenia zanieczyszczeń – poinformował Urząd m.st. Warszawy (UM). – Chcemy jeszcze bardziej rzetelnie informować mieszkańców o stężeniach zanieczyszczenia powietrza w stolicy. Tutaj priorytetem

Działania służące ochronie powietrza

Działania służące ochronie powietrza ze wsparciem

Już po raz drugi mazowieckie gminy otrzymają od samorządu województwa wsparcie na działania służące ochronie powietrza – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM). Działania służące ochronie powietrza w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza W tym roku, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza, pomoc finansową w wysokości blisko 474 tys. zł otrzymają gminy z

system monitoringu jakości powietrza

Stolica rozwinie system monitoringu jakości powietrza

W drugiej połowie maja Warszawa ogłosiła dialog techniczny, poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i uruchomienie 170 czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem. Dodatkowo ma być zaprojektowana i uruchomiona strona internetowa, a także aplikacja mobilna – poinformował Urząd m.st. Warszawy (UM). Urządzenia pomiarowe zostaną zainstalowane we wszystkich dzielnicach miasta oraz w 20 gminach ościennych

Czystsze powietrze w Legnicy

Czystsze powietrze w Legnicy

W minionym roku w Legnicy zmniejszona została emisja pyłów: PM10 – o 35,3 tony oraz PM2,5 o 16,3 tony – poinformował Urząd Miasta Legnicy (UM). Według legnickiego magistratu, na spadek emisji pyłów wpływ miały termomodernizacja obiektów prowadzona przez miasto, zarządców nieruchomości, a także spółdzielnie mieszkaniowe oraz legnicki program ograniczenia niskiej emisji. W jego ramach mieszkańcy

Gmina Darłowo w programie antysmogowym

Gmina Darłowo w programie antysmogowym

Gmina Darłowo znalazła się na mapie samorządów, które chcą walczyć ze smogiem – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ). W ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza pomogą środki Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, co poświadcza podpisana przez Tomasza Sobieraja, wicemarszałka województwa, umowa dofinansowania zadania, która została przekazana władzom lokalnego samorządu. Gmina Darłowo z dofinansowaniem w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego

Powietrze w Krakowie poprawia się

Powietrze w Krakowie poprawia się

Urząd Miasta Krakowa (UM) podał na oczątku kwietnia br., że w grodzie Kraka poprawia się jakość powietrza. Według krakowskiego magistratu, świadczą o tym dane z ośmiu stacji monitoringu powietrza należących do Inspekcji Ochrony Środowiska, zlokalizowanych na terenie miasta. Jak wskazują miejscy urzędnicy, poprawa jakości powietrza, to efekt zaangażowania krakowian w wymianę ponad 45 tys. palenisk

Uchwała antysmogowa dla Sopotu

Uchwała antysmogowa dla Sopotu

Od 1996 r. Sopot realizuje program likwidacji niskiej emisji, a do końca 2019 r. wszystkie lokalne kotłownie węglowe zostały zlikwidowane – podkreśla Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP) i dodaje, że Sejmik Województwa Pomorskiego 24 lutego 2020 r. przyjął uchwałę zachęcającą mieszkańców Sopotu do likwidacji systemów ogrzewania, które generują dużą emisję zanieczyszczeń, do 2024 r. Sejmik

Jakość powietrza w aglomeracji poznańskiej

Jakość powietrza w aglomeracji poznańskiej

Z odczytów 211 czujników zainstalowanych na szkolnych budynkach w ponad 20 gminach aglomeracji poznańskiej wynika, że w żadnej dzielnicy Poznania ani w żadnej z gmin Metropolii Poznańskiej nie stwierdzono przekroczenia norm dla średniorocznego stężenia pyłów PM10 i PM2,5 – poinformował Urząd Miasta Poznania (UM) odwołując się do pierwszego tak kompleksowego pomiaru jakości powietrza, którego podsumowania

Facebook