Działania służące ochronie powietrza ze wsparciem

Już po raz drugi mazowieckie gminy otrzymają od samorządu województwa wsparcie na działania służące ochronie powietrza – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM).

Działania służące ochronie powietrza w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza

W tym roku, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza, pomoc finansową w wysokości blisko 474 tys. zł otrzymają gminy z powiatu łosickiego. Środki trafią do gmin: Platerów, Sarnaki i Stara Kornica oraz gminy i miasta Łosice. Dzięki dofinansowaniu przeprowadzą one inwentaryzacje źródeł ciepła i urządzeń grzewczych.

– Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, to program, który doskonale wpisuje się w realizowane przez nas działania mające na celu poprawę jakości powietrza na Mazowszu. Dzięki projektom realizowanym przez gminy w tym roku, w roku ubiegłym i zapewne również w przyszłych latach, a także większej świadomości mieszkańców, którzy coraz chętniej stosują proekologiczne źródła ciepła, powietrze w całym naszym regionie z roku na rok będzie stawało się coraz czystsze – zaznaczyła Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Działania służące ochronie powietrza – 387 wniosków o dofinansowanie

Jak zaznacza UMWM, w sumie w ramach programu wpłynęło 387 wniosków z 272 gmin na łączną kwotę ok. 31,1 mln zł. Dofinansowane zostaną 272 projekty, a 105 projektów znalazło się na liście rezerwowej. 240 wybranych do dofinansowania zadań dotyczy przeprowadzenia lub aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin, a 25 zakłada tworzenie i/lub rewitalizację istniejących terenów zieleni (skwery, parki, arboretum, nasadzenia). Dzięki dofinansowaniu gminy będą mogły również zakupić oczyszczacze powietrza, drona badającego skład dymu oraz zakupić i zainstalować czujniki do pomiaru jakości powietrza.

Ten program pomaga gminom dbać o powietrze. Bo im bardziej o nie dbamy i staramy się stosować proekologiczne rozwiązania, tym mniej trujących substancji dostaje się do atmosfery. A dzięki temu wszyscy na Mazowszu będziemy zdrowsi – powiedziała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Większość projektów w tym roku dotyczy inwentaryzacji źródeł ciepła. To ważne, żeby samorządy miały takie dane, aby w przyszłości móc podejmować konkretne działania – dodała.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook