na temat wymiany kotłów

Narzędzie do śledzenia danych na temat wymiany kotłów

Polski Alarm Smogowy (PAS) poinformował, że opracował nowe narzędzie do śledzenia danych na temat wymiany kotłów w Programie „Czyste Powietrze”. Na stronie internetowej PAS zobaczyć można mapę Polski z podziałem na województwa i odczytać pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) informacje. Wśród nich prezentowane są dane na temat: liczby złożonych wniosków,

Zakaz palenia węglem

Zakaz palenia węglem w Skawinie

Skawina powiedziała „tak” wprowadzeniu całkowitego zakazu palenia węglem od 2030 r. Radni zagłosowali za wprowadzeniem lokalnej uchwały smogowej, która teraz trafi pod obrady Sejmiku Województwa Małopolskiego – poinformował Urząd Miasta i Gminy w Skawinie (UMiG). Zakaz palenia węglem w Skawinie od 2030 r. przegłosowany przez radnych Urząd wskazuje, że Skawina to gmina silnie uprzemysłowiona, która

Facebook