Narzędzie do śledzenia danych na temat wymiany kotłów

Polski Alarm Smogowy (PAS) poinformował, że opracował nowe narzędzie do śledzenia danych na temat wymiany kotłów w Programie „Czyste Powietrze”. Na stronie internetowej PAS zobaczyć można mapę Polski z podziałem na województwa i odczytać pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) informacje. Wśród nich prezentowane są dane na temat: liczby złożonych wniosków, podpisanych umów i wypłaconych dotacji. Można również sprawdzić jaka jest popularność poszczególnych źródeł ciepła, czyli na jaki rodzaj ogrzewania najczęściej decydują się teraz Polacy. Mapa będzie aktualizowana co miesiąc.

Polski Alarm Smogowy udostępnił narzędzie do śledzenia danych na temat wymiany kotłów

Z monitoringu Polskiego Alarmu Smogowego wynika kilka ciekawych spostrzeżeń. Analiza danych pokazuje, że stare kotły na węgiel i drewno wymieniane są przede wszystkim na kotły gazowe (43% wniosków w kwietniu 2021 r.), drugie w kolejności są pompy ciepła (20%), a trzecie kotły na biomasę (19%). Na czwartym miejscu są kotły na węgiel (15%). W liczbie złożonych wniosków przoduje województwo śląskie – to właśnie tam składany jest co piąty wniosek na wymianę źródła ciepła.

Monitorujemy działanie Programu Czyste Powietrze i zabiegamy o konieczne zmiany oraz usprawnienie obsługi beneficjentów – Sprawne działanie tego programu jest kluczowe, ponieważ do wymiany pozostało jeszcze blisko 3 miliony kopciuchów w domach jednorodzinnych. To powinno nastąpić w przeciągu najbliższych kilku lat (założono czas trwania Programu do 2028 roku). Wprawdzie publikowane przez nas dane wskazują, że liczba składanych wniosków w nowej odsłonie Programu (od 15 maja 2020) znacząco wzrosła, to jednak do osiągnięcia celu wciąż jest bardzo daleko. Jesteśmy już w jednej czwartej okresu funkcjonowania Programu, a liczba wniosków o likwidację „kopciuchów” obejmuje zaledwie 6% założonego przez rząd celu! – mówi Andrzej Guła, lider PAS.

Liczba składanych każdego dnia wniosków powinna przekroczyć 820

Z danych pozyskanych z NFOŚiGW wynika, że od początku funkcjonowania Programu, czyli od września 2018 r. do końca kwietnia 2021 r. złożono blisko 185 tys. wniosków o dofinansowanie wymiany kotłów na węgiel i drewno, czyli średnio 194 dziennie. Aktualnie widać znaczący wzrost zainteresowania Programem – tygodniowo składane jest ok. 3 tys. wniosków, czyli dziennie ponad 400. Mimo to, do celu jest jeszcze daleko – aby go osiągnąć liczba składanych każdego dnia wniosków powinna przekroczyć 820 – wylicza PAS.

Nowe kanały dotarcia do beneficjenta

Na dalszy wzrost tempa likwidacji „kopciuchów” mogą mieć wpływ nowe kanały dotarcia do beneficjentów. W ponad dwóch tysiącach gmin powstają lokalne punkty obsługi beneficjenta, w których obywatele będą mogli otrzymać pomoc i złożyć wniosek o dotację. Już wkrótce do „Czystego Powietrza” przystępuje siedem banków komercyjnych, w których będzie można uzyskać dotację i pożyczkę na wymianę starego źródła ciepła i termomodernizację domu. – To znacząco usprawni realizację Programu „Czyste Powietrze” – komentuje A. Guła.

Stworzone przez Polski Alarm Smogowy narzędzie monitorowania Programu „Czyste Powietrze” będzie aktualizowane każdego miesiąca.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook