Zakaz palenia węglem w Skawinie

Skawina powiedziała „tak” wprowadzeniu całkowitego zakazu palenia węglem od 2030 r. Radni zagłosowali za wprowadzeniem lokalnej uchwały smogowej, która teraz trafi pod obrady Sejmiku Województwa Małopolskiego – poinformował Urząd Miasta i Gminy w Skawinie (UMiG).

Zakaz palenia węglem w Skawinie od 2030 r. przegłosowany przez radnych

Urząd wskazuje, że Skawina to gmina silnie uprzemysłowiona, która od lat walczy z zanieczyszczeniami powietrza. Choć liczba dni z przekroczeniem norm z roku na rok spada, to jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. Oprócz kontroli domowych kotłowni i dofinansowań do wymiany „kopciuchów”, władze gminy chcą pójść krok dalej i wprowadzić całkowity zakaz palenia węglem. Rada Miejska w Skawinie niemal jednogłośnie zagłosowała za przyjęciem lokalnej uchwały antysmogowej. 19 radnych poparło wprowadzenie zakazu, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Projekt został przygotowany przez burmistrza.

To przełomowa i historyczna decyzja, za którą jestem radnym wdzięczny. Przed nami jeszcze bardzo wiele pracy, bo za dokumentami muszą iść konkretne działania. Pomożemy mieszkańcom wymienić piece węglowe, będziemy kontynuowali przyznawanie wysokich dofinansowań oraz będziemy dołączali do nowych programów pomocowych – powiedział Norbert Rzepisko, burmistrz Skawiny.

Wsparcie finansowe dla mieszkańców

Przy okazji UMiG podkreślił, że w gminie Skawina mieszkańcy mogą skorzystać z szeregu dofinansowań do wymiany kotłów. To program „Czyste Powietrze”, „STOP SMOG” oraz środki własne gminy Skawina. Mieszkańcy mogą także skorzystać ze środków Unii Europejskiej w ramach dofinansowania do instalacji odnawialnych źródeł energii. Urząd wskazuje tutaj projekt „Czysta Energia Blisko Krakowa” lub program „Mój Prąd”.

W Skawinie siedem dni w tygodniu odbywają także kontrole pieców, w których bierze udział Straż Miejska, wyposażona w dron, oraz pracownicy Wydziału Ochrony Powietrza UMiG. Zachęcają oni do skorzystania z dofinansowań, doradzają i ułatwiają ich pozyskanie. Kontrole to idealna okazja, by spotkać się z mieszkańcami, porozmawiać z nimi oraz przedstawić możliwe rozwiązania – podkreśla UMiG.

Zakaz palenia węglem to nie wszystko

W ramach uchwały antysmogowej dla Skawiny oprócz całkowitego zakazu palenia węglem od 2030 r. zostanie także wprowadzony, obowiązujący od 2022 r., zakaz montażu kotłów węglowych w nowych budynkach.

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Nie może dojść do sytuacji, w której z jednej strony dofinansowujemy wymianę „kopciuchów” i zakazujemy palenia węglem, a z drugiej pozwalamy na montaż nowych pieców węglowych. To byłoby nielogiczne – podkreśla burmistrz Rzepisko.

Zatwierdzona przez skawińskich radnych uchwała antysmogowa zostanie przekazana do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Głosowanie zostanie poprzedzone konsultacjami społecznymi przeprowadzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMiG w Skawinie

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook