A jednak będzie dotacja z LIFE!

„To już pewne – projekt zintegrowany LIFE, który ma pomóc w walce z zanieczyszczaniem powietrza w Małopolsce, będzie realizowany, a pierwotna wielkość dotacji z Komisji Europejskiej (ok. 10 mln euro) zostanie zachowana” – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Oficjalna inauguracja Projektu ma się odbyć 22 czerwca w Krakowie. Realizacja przedsięwzięcia – jak donosił UMWM

Dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej na Dolnym Śląsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu będzie dofinansowywał ze środków własnych przedsięwzięcia związane z opracowywaniem Planów gospodarki niskoemisyjnej. Decyzję w tej kwestii podjęła Rada Nadzorcza Funduszu. Nabór wniosków jest skierowany do gmin z terenu województwa dolnośląskiego, które nie posiadają Planów gospodarki niskoemisyjnej. Działanie Funduszu ma być wsparciem przedsięwzięć podejmowanych na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego,

Kontrola pojazdów na rzecz ograniczenia emisji

Urząd Miasta Kraków przedstawił informację o działaniach krakowskiej drogówki w zakresie kontroli emisji spalin z pojazdów. W 2015 r. w mieście skontrolowane zostały 1033 samochody, a w związku z nieprawidłową emisją spalin zatrzymano 306 dowodów rejestracyjnych. Od stycznia br. przeprowadzono łącznie 444 kontroli, w wyniku których zatrzymano 149 dowodów rejestracyjnych. Należy podkreślić, że kontrole pojazdów

Zespołem w niską emisję!

W skład powołanego niedawno na Śląsku Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji weszło 35 osób. Są to przedstawiciele samorządów, instytutów naukowych i wyższych uczelni oraz administracji państwowej. Nominacje wręczył im Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. Zadanie Zespołu ma polegać na przygotowaniu założeń tzw. uchwały antysmogowej, która – po uchwaleniu przez Sejmik – miałaby objąć obszar

Facebook