Kontrola pojazdów na rzecz ograniczenia emisji

Urząd Miasta Kraków przedstawił informację o działaniach krakowskiej drogówki w zakresie kontroli emisji spalin z pojazdów.

W 2015 r. w mieście skontrolowane zostały 1033 samochody, a w związku z nieprawidłową emisją spalin zatrzymano 306 dowodów rejestracyjnych. Od stycznia br. przeprowadzono łącznie 444 kontroli, w wyniku których zatrzymano 149 dowodów rejestracyjnych.

Należy podkreślić, że kontrole pojazdów są, obok działań na rzecz zmiany systemów ogrzewania na proekologiczne, kontroli palenisk, dbałości o zieleń miejską i ograniczania ruchu drogowego w mieście, kluczowym elementem działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie.

Miasto przypomina, że jeśli badanie wykaże przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń gazowych w spalinach emitowanych przez pojazd, to policjanci mają prawo nałożyć na kierowcę mandat karny, a także zatrzymać dowód rejestracyjny. Warto podkreślić, że zatrzymanie w tym roku już blisko 100, a w roku ubiegłym 162 dowodów rejestracyjnych było efektem pomiarów prowadzonych z użyciem sprzętu zakupionego przez Urząd Miasta Krakowa za kwotę prawie 36 tys. zł. Są to trzy wieloskładnikowe analizatory spalin silników benzynowych. Jak zaznacza Urząd Miasta funkcjonariusze policji nie ograniczają się jednak wyłącznie do kontroli pojazdów z silnikami benzynowymi. Pojazdy z silnikami diesla są bowiem kontrolowane za pomocą dymomierza.rura_wydechowa

Na podstawie: krakow.pl, fot. sozosfera.pl

Udostępnij

Facebook