A jednak będzie dotacja z LIFE!

„To już pewne – projekt zintegrowany LIFE, który ma pomóc w walce z zanieczyszczaniem powietrza w Małopolsce, będzie realizowany, a pierwotna wielkość dotacji z Komisji Europejskiej (ok. 10 mln euro) zostanie zachowana” – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

Oficjalna inauguracja Projektu ma się odbyć 22 czerwca w Krakowie. Realizacja przedsięwzięcia – jak donosił UMWM – była zagrożone ze względu na nie przyznanie dotacji na jego wdrożenie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co podkreślił wicemarszałek Wojciech Kozak, to fakt, że mimo tych problemów budżet projektu udało się tak przebudować, a jego realizacja nie jest już zagrożona. Do przedsięwzięcia dołączyły natomiast nowe samorządy gminne. Według informacji UMWM uczestnictwo w projekcie LIFE zadeklarowało 59 gmin i jeden związek międzygminny.

niska_emisja

Co warto podkreślić, to fakt, że w obecnym wariancie wzrósł wkład własny wszystkich partnerów. Samo Województwo Małopolskie będzie musiało przez 8 lat przeznaczyć na to zadanie ok. 3,6 mln zł, a łączna wartość całego projektu LIFE szacowana jest na ok. 17 mln euro (71 mln zł). Dofinansowanie unijne ma wynieść 42 mln zł. Projekt będzie realizowany do końca 2023 r.

Projekt zakłada, że dzięki niemu w małopolskich gminach utworzona zostanie sieć eko-doradców, którzy będą pomagać we wdrażaniu „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ograniczanie emisję zanieczyszczeń oraz mobilizować lokalne społeczności do podejmowania tego typu działań.

Osobnym elementem Projektu jest Centrum Kompetencji, które będzie obejmować bazę fachowej wiedzy, z którego będą mogły korzystać lokalne samorządy. W ramach przedsięwzięcia planowane jest również utworzenie bazy źródeł emisji dla Małopolski, Czech i Słowacji wraz z modelowaniem jakości powietrza.

Na podstawie: www.malopolskie.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook