Pomorskie powietrze pod lupą

Główny Inspektor Ochrony Środowiska przygotował w ubiegłym roku Krajowy Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020. Na jego podstawie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ) powstał program monitoringu dla woj. pomorskiego. W jego ramach, w obszarze powietrza położony będzie nacisk na pomiary metodami referencyjnymi, zakładając coraz wyższą jakość pomiarów. WIOŚ odstępuje też od

Samorządy miast na rzecz ochrony powietrza

W ostatnim czasie w temacie ochrony powietrza przed tzw. niską emisją dużo się w Polsce dzieje. Na przykład w Wejherowie zakończono projekt pn. „Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Wejherowa”. Łącznie na to przedsięwzięcie wydano 774 tys. zł., a dofinansowania – w formie pożyczki i dotacji – udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Kawka w Bydgoszczy na rzecz czystego powietrza

Bydgoszcz złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy o przyznanie dotacji w ramach konkursu Kawka III, w którym można pozyskać wsparcie na wymianę ogrzewania węglowego na proekologiczne. Miasto łączny koszt działań związanych z likwidacją lokalnych źródeł ciepła, oszacowało na 12 mln zł. Jednak wysokość dofinansowania, jakie otrzyma Bydgoszcz uzależniona jest

Zmiana punktu pomiarowego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie podał informację o zmianie lokalizacji stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w Mielcu. Obecnie stacja pomiarowa służąca do monitoringu pyłu zawieszonego PM10 i beznzo(a)pirenu (pomiary manualne) oraz benzenu i formaldehydu (pomiary pasywne) zlokalizowana jest na os. Mościska. Do końca ub.r. manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu prowadzone były przy ul.

Akcja informacyjna dla czystego powietrza w Krakowie

„Tak! Dla czystego powietrza” to tytuł kampanii informacyjnej, która 11 stycznia br. wystartowała w Krakowie. Potrwa ona do 25 marca br., a w jej ramach krakowian odwiedzą przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, zachęcając właścicieli posiadających paleniska węglowe do ich wymiany na ogrzewanie przyjazne środowisku. Kampania jest elementem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Przy okazji

Zakaz spalania paliw stałych w Krakowie!

Zgodnie z przyjętą 14 stycznia br. uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego, od 1 września 2019 r. na terenie Krakowa będzie obowiązywał zakaz palenia węglem i drewnem w piecach i kominkach domowych. Wdrożenie tego rozwiązania ma pomóc Krakowowi w walce o lepszą jakość powietrza. Należy podkreślić, że postrzegany jako najbardziej zanieczyszczone miasto w Polsce, pod względem jakości powietrza

Obsługa techniczna szkoleń i konferencji oraz działań promocyjno-inforrmacyjnych

Przetarg na obsługę techniczną szkoleń i konferencji oraz realizację działań promocyjno-informacyjnych związanych z realizacją przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, projektu „Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” finansowanego z PROGRAMU OPERACYJNEGO PL03 WZMOCNIENIE MONITORINGU ŚRODOWISKA ORAZ DZIAŁAŃ

Facebook