Kawka w Bydgoszczy na rzecz czystego powietrza

Bydgoszcz złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy o przyznanie dotacji w ramach konkursu Kawka III, w którym można pozyskać wsparcie na wymianę ogrzewania węglowego na proekologiczne.

Miasto łączny koszt działań związanych z likwidacją lokalnych źródeł ciepła, oszacowało na 12 mln zł. Jednak wysokość dofinansowania, jakie otrzyma Bydgoszcz uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez inne gminy i sum, na jakie będą one opiewać.

Elementem miejskiej inicjatywy ma być m.in. aktualizacja bazy danych o źródłach niskiej emisji, dzięki wprowadzaniu do niej danych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach KAWKI.

Przygotowany przez Miasto projekt obejmuje likwidację pieców kaflowych, kotłów węglowych i montaż przyłączy ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji gazowych i wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. w 21 budynkach wielorodzinnych, zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich. Ponadto, planowana jest likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i innym na rzecz prośrodowiskowych urządzeń grzewczych w 165 nieruchomościach prywatnych bądź pozostających we władaniu wspólnot mieszkaniowych i spółek, zlokalizowanych w tych częściach miasta, w których notowane są przekroczenia dopuszczonych wielkości parametrów określających jakość powietrza. Wniosek obejmuje również wykonanie niezbędnych projektów i dokumentacji technicznych.

W ramach projektu zaplanowana jest również kampania edukacyjna, która ma uwypuklić zdrowotne i społeczne korzyści wynikające z likwidacji niskiej emisji i poprawę jakości powietrza. Kampania – oprócz zachęty do wymiany systemu ogrzewania na proekologiczne i eliminacji spalania odpadów ma również zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego oraz bezemisyjnego.

źródło: bydgoszcz.pl

Udostępnij

Facebook