Pomorskie powietrze pod lupą

Główny Inspektor Ochrony Środowiska przygotował w ubiegłym roku Krajowy Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020. Na jego podstawie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ) powstał program monitoringu dla woj. pomorskiego.

W jego ramach, w obszarze powietrza położony będzie nacisk na pomiary metodami referencyjnymi, zakładając coraz wyższą jakość pomiarów. WIOŚ odstępuje też od badań prowadzonych metodami wskaźnikowymi. Dotyczy to metod z grupy pomiarów tzw. pasywnych.

Ze względu na powszechność problemu związanego z niedotrzymywaniem standardów jakości powietrza z powodu zanieczyszczania go pyłem, w nowym cyklu monitoringowym badania tego zanieczyszczenia rozszerzone zostały o pomiary automatyczne. Umożliwi to m.in. bezpośrednią obserwację poziomów tych zanieczyszczeń, a także ułatwi dostęp do nich społeczeństwu za pośrednictwem sieci internetowej, gdzie wyniki publikowane są na dedykowanych temu portalach.

Na podstawie: www.gdansk.wios.gov.pl

Udostępnij

Facebook