Akcja informacyjna dla czystego powietrza w Krakowie

„Tak! Dla czystego powietrza” to tytuł kampanii informacyjnej, która 11 stycznia br. wystartowała w Krakowie. Potrwa ona do 25 marca br., a w jej ramach krakowian odwiedzą przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, zachęcając właścicieli posiadających paleniska węglowe do ich wymiany na ogrzewanie przyjazne środowisku.

Kampania jest elementem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Przy okazji odwiedzin mieszkańcy będą informowani o możliwościach wsparcia, jakiego udziela Miasto na wymianę źródeł ogrzewania na proekologiczne.

Urząd przypomina, że złożenie wniosku w tym roku gwarantuje otrzymanie dofinansowania w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Natomiast w następnych latach wysokość dotacji będzie sukcesywnie zmniejszana: w 2017 r. będzie to do 80% kosztów kwalifikowanych, a w 2018 r. – do 60%. Aby uzyskać wsparcie trzeba jednak spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest przeprowadzenie po 14 września 2011 r. trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych (gazowe, elektryczne, olejowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej), drugim – zobowiązanie do uregulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu, a innym – faktyczne zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Przy okazji warto dodać, iż w mieście uruchomiono kolejną, szóstą stację do monitoringu powietrza. Dopełnia ona program krakowskiego monitoringu powietrza. Wyniki pomiarów jakości powietrza z osiedla, na którym zainstalowano stację, są przedstawiane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Zakup nowych urządzeń do monitorowania powietrza jest efektem porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie. Zakup urządzenia sfinansowano z budżetu Miasta.

źródło: krakow.pl

fot. sozosfera

Udostępnij

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Facebook