Jak reagować na smog – szkolenie dla oświaty

Wczoraj, w środę w Krakowie odbyło się szkolenie dla pracowników oświaty, które poświęcone zostało systemowi informowania mieszkańców o sytuacjach przekroczenia norm stężeń zanieczyszczeń powietrza w mieście. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali informacje na temat procedury informowania o stanie jakości powietrza w mieście. Tak, jak dotychczas, wszystkie szkoły, przedszkola, żłobki czy szpitale będą powiadamiane o przekroczeniach poziomu

Spółdzielnia w Miliczu z prądem ze słońca

Bezpłatna energia ze słońca generowana przez panele fotowoltaiczne umożliwia oświetlenie części wspólnych w budynku należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej „Barycz” w Miliczu. Generowany ze słońca prąd elektryczny pozwoli na oświetlenie m.in. klatek schodowych i korytarzy w piwnicy. Właśnie na takie inwestycje dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zarezerwowane zostało do podziału 25 mln zł z programu PROSUMENT.

Kolejne autobusy elektryczne dla Krakowa

11 października br. doszło do podpisania umowy pomiędzy krakowskim MPK a firmą Solaris Bus &. Jej przedmiotem jest dostawa 20 nowych bezemisyjnych autobusów elektrycznych, z których korzystać będą mogli mieszkańcy Grodu Kraka. Producent dostawę 17 autobusów 12-metrowych wycenił na niemal 35 mln zł netto, a trzech autobusów przegubowych na niespełna 8 mln zł netto. Zamówienie

Ochrona klimatu – Polska ratyfikowała Porozumienie paryskie

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że 7 października br. Polska złożyła w ONZ w Nowym Jorku wszystkie dokumenty potwierdzające ratyfikację tzw. Porozumienia paryskiego. Podczas briefingu prasowego poświęconego temu tematowi Jan Szyszko, minister środowiska mówił: – Porozumienie paryskie jest szansą dla zrównoważonego rozwoju świata, w tym Polski. W odróżnieniu od Protokołu z Kioto stawia sobie ono za cel zmniejszenie

Skargi oddalone – uchwała antysmogowa obroniona

Przyjęta 15 stycznia br. przez Sejmik Województwa Małopolskiego tzw. uchwała antysmogowa została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (WSA). Wczoraj Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował, że WSA oddalił wszystkie te skargi. Sporna uchwała od 1 września 2019 r. wprowadza ograniczenia dotyczące rodzajów paliw używanych do ogrzewania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Jak zaznacza

Krakowska straż miejska bierze piece pod lupę

Tak jak w roku ubiegłym, w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym, kontrole jakości domowych palenisk podejmą krakowscy strażnicy miejscy. Funkcjonariusze będą się przyglądać piecom używanym przez krakowian od 1 października br. do 31 marca 2017 r. – zapowiada krakowski magistrat i jednocześnie zastrzega, iż istnieje możliwość przedłużenia akcji kontrolnej o miesiąc. W inspekcje kontrolne

Piła aktualizuje Plan gospodarki niskoemisyjnej

Miasto Piła poinformowało o podjęciu działania zmierzających do zaktualizowania Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piła (PGN). Urząd Miasta zaprasza instytucje, przedsiębiorców oraz wspólnoty mieszkaniowe do zgłaszania planowanych przedsięwzięć związanych z ograniczeniem emisji do PGN. Zgłoszone informacje o planowanych działaniach będą podstawą nie tylko do aktualizacji dokumentu, ale również do zmiany uchwały rady gminy, którą dokument

Pierwsze efekty ekodoradców w Małopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pochwalił się pierwszymi efektami realizowanego w regionie projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt, ten to – jak podkreśla urząd marszałkowski – ambitna strategia Małopolski w walce o czystsze powietrze w regionie. Oficjalnie został on rozpoczęty 22 czerwca br. i już zaczyna przynosić

„Eko-Tramwaj” – sposób na edukację o ochronie powietrza

Kraków wpadł na nietypowy pomysł w zakresie edukacji dotyczącej ochrony powietrza i informacji o prowadzonych w mieście działaniach związanych z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jest nim „Eko-Tramwaj”, który przez sześć miesięcy kursować będzie po Grodzie Kraka. Będzie on jeździł na różnych liniach, a przejazd nim jest bezpłatny. Wewnątrz, mieszkańcy mogą uzyskać informacje nt., funkcjonujących

Facebook