Piła aktualizuje Plan gospodarki niskoemisyjnej

Miasto Piła poinformowało o podjęciu działania zmierzających do zaktualizowania Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piła (PGN).

Urząd Miasta zaprasza instytucje, przedsiębiorców oraz wspólnoty mieszkaniowe do zgłaszania planowanych przedsięwzięć związanych z ograniczeniem emisji do PGN. Zgłoszone informacje o planowanych działaniach będą podstawą nie tylko do aktualizacji dokumentu, ale również do zmiany uchwały rady gminy, którą dokument ten został przyjęty do realizacji.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 października br., a urząd miasta informuje jednocześnie, że w przypadku braku zgłoszeń w tym terminie, aktualizacja PGN-u nie będzie dokonywana.

Do aktualizacji PGN-u mogą być zgłaszane, realizowane na terenie miasta, działania obejmujące termomodernizację budynków, wymianę stolarki okiennej, czy ogrzewania lub oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie. Wnioski mogą dotyczyć również transportu niskoemisyjnego oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

plan_gospodarki_niskoemisyjnej

Na zgłoszenia czeka Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piła. Jednocześnie pilski magistrat zastrzega, że zgłoszenie działania do PGN-u nie gwarantuje otrzymania dofinansowania, stanowi jednak podstawę ubiegania się o dofinansowanie z krajowych i europejskich źródeł zewnętrznych.

Na podstawie www.pila.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook