Pierwsze efekty ekodoradców w Małopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pochwalił się pierwszymi efektami realizowanego w regionie projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Projekt, ten to – jak podkreśla urząd marszałkowski – ambitna strategia Małopolski w walce o czystsze powietrze w regionie. Oficjalnie został on rozpoczęty 22 czerwca br. i już zaczyna przynosić pierwsze efekty. Najbardziej namacalnym jest powołanie w kilkunastu gminach partnerskich 24 ekodoradców.

Ich działania skupiają się m.in. na aktualizacji Programu ochrony powietrza dla Małopolski i na przygotowaniu karty projektów do naborów o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

smog

Dzięki środkom z Programu LIFE udało się już też przeprowadzić tzw. inwentaryzację emisji w 9 tys. budynków na terenie 10 małopolskich gmin. Pozyskane w ten sposób informacje dają wiedzę o liczbie i wieku kotłów na paliwa stałe i kominków oraz o rodzaju stosowanych paliw.

Realizacja projektu LIFE poskutkowała też przygotowaniem listy kotłów grzewczych, które spełniają wszystkie ekologiczne normy i na które można uzyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zadaniem gminnych ekodoradców jest także promocja wśród mieszkańców wiadomości na temat zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza i niską emisją. Mają też mobilizować społeczność do aktywnego włączenia się w przeciwdziałanie temu zjawisku. Ich rola będzie też polegała na pomocy mieszkańcom w przygotowaniu wniosków o dotacje na wymianę źródeł ogrzewania.

Na podstawie www.malopolska.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook