Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 1 na wykonanie prac w ramach realizacji zadań projektu Instytucja zamawiająca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii UAM Poznań, Umultowska 89b Tytuł projektu: Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt realizowany przy

O jakości powietrza w urządzeniach mobilnych

„Aktualne dane o stanie powietrza w Polsce znajdziesz w bezpłatnej aplikacji mobilnej >>„Jakość powietrza w Polsce<<” – do korzystania z tego narzędzia zachęca Ministerstwo Środowiska i dodaje, że po portalu www.powietrze.gios.gov.pl jest to kolejny projekt Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), służący do prezentacji informacji o jakości powietrza. Dzięki aplikacji na urządzenia mobilne (można ja bezpłatnie

Inwentaryzacja niskiej emisji w Opolu

Obszarowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji przeprowadzona na terenie Opola i wykonana na zlecenie tamtejszego urzędu miasta pozwoliła m.in. oszacować wielkość emisji zanieczyszczeń, w tym pyłu PM10, do atmosfery. Inwentaryzacja była prowadzona przez firmę zewnętrzną w okresie od kwietnia do września br. Wynika z niej, że w Opolu przewagę stanowią budynki, w których ciepło uzyskuje się

COP24 w Polsce

Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) w 2018 r. odbędą się w Polsce – poinformowało Ministerstwo Środowiska. – Polityka klimatyczna jest dla Polski bardzo ważna. Dobrym przykładem naszego zaangażowania w tym obszarze jest, m.in. realizacja naszych zobowiązań wynikających

Świętokrzyskie podnosi świadomość mieszkańców

W ostatnich dniach Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego poinformował o prowadzeniu akcji „Nie palę odpadów”, która ma zwrócić uwagę mieszkańców regionu na to, że podczas spalania odpadów w piecach domowych do atmosfery emitowane są znaczące ilości substancji niebezpiecznych dla środowiska i ludzi. Urząd marszałkowski zachęca również do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ramach kampanii „Czym

Dotacje na walkę z niską emisją w Zakopanem

Urząd Miasta Zakopane poinformował o rozpoczętej w listopadzie akcji, której celem jest zachęcenie mieszkańców do wymiany starych pieców węglowych na niskoemisyjne i proekologiczne źródła ogrzewania. By podnieść świadomość mieszkańców Zakopanego i zachęcić ich do działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w mieście przygotowano kampanię pt. „Wymień piec, póki są dotacje”. W jej realizację zaangażowany został

Jakość powietrza – pod okiem Komitetu Sterującego

27 października w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP). O wydarzeniu, w którym uczestniczył Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej poinformowało Ministerstwo Środowiska. W spotkaniu Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza wzięli udział również m.in. Andrzej Piotrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii oraz Justyna

Emisje mierzyli dronem

Urząd Miasta w Bytomiu testował mobilną platformę do monitoringu wybranych parametrów związanych z tzw. niską emisją. W roli mobilnego laboratorium wystąpił, należący do Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach, dron. W urządzeniu, wykorzystywanym do monitoringu jakości spali, zastosowano laserowe mierniki stężenia pyłu, dwutlenku i tlenku węgla. Jak zaznaczają jego twórcy, „latające laboratorium” jest w stanie podać

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu” – Projekt podsumowany

Pięć poznańskich szkół przeszło gruntowną termomodernizację, dofinansowaną z funduszy norweskich w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – podsumowania Projektu w miniony wtorek dokonał Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. Celem projektu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii w pięciu budynkach

Monitoring danych przestrzennych w walce o jakość powietrza

W miniony czwartek (20 października br.), w Krakowie odbyła się konferencja, której celem było podsumowanie projektu pt. MONIT-AIR „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie” – poinformował Urząd Miasta Krakowa. Projekt pozwolił na wyznaczenie obszarów, w których zachodzi szczególnie intensywna wymiana powietrza między miastem a otoczeniem zewnętrznym – jak informuje magistrat

Facebook