Radni zaapelowali w sprawie smogu

O podjęcie działań mających poprawić jakość powietrza w Polsce zaapelowali do rządu RP rybniccy radni. Uchwała w tej sprawie podjęta została 16 lutego na sesji Rady Miasta Rybnika. W treści apelu znajduje się informacja dotycząca szkodliwości tzw. smogu i jego wpływu na jakość życia Polaków. Zaakcentowano w nim również fakt, że z problem niskiej emisji

Smog w Poznaniu – komunikacja za darmo

Urząd Miasta Poznania poinformował, że miejscy radni podjęli decyzję, zgodnie z którą w dni kiedy odnotowane zostaną przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza, wszyscy na terenie Grodu Przemysława będą mogli za darmo jeździć komunikacją zbiorową. Podejmując uchwałę radni rozszerzyli projekt prezydenta, który zakładał, że z darmowej komunikacji w czasie smogu będą mogli korzystać kierowcy z ważnym

Dopłacą do likwidacji starych pieców

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że od 16 marca br. będzie przyjmować wnioski (formularze będą dostępne od 6 marca) o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na proekologiczne. W tym roku w budżecie miasta przeznaczono na ten cel 900 tys. zł. Dotacje będą udzielane na wymianę źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych

Projekt uchwały antysmogowej – spotkania informacyjne zakończone

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (UMWŚ) poinformował o zakończeniu cyklu spotkań informacyjnych związanych z tzw. uchwałą antysmogową. W Katowicach, Rybniku, Częstochowie oraz Bielsku-Białej dyskutowano o założeniach uchwały i roli samorządów lokalnych w jej wdrażaniu. Spotkania te były kolejnym etapem prac związanych z przygotowaniem projektu uchwały pod obrady Sejmiku. Urząd marszałkowski przypomina też, że niedawno zakończyły się

W Łodzi będą dotacje na walkę ze smogiem?

Łódzki magistrat poinformował, że Prezydent Łodzi chce przeznaczyć 9 mln zł na walkę z zanieczyszczeniem powietrza, tzw. smogiem. Prezydent Hanna Zdanowska ma w tej sprawie złożyć do Rady Miejskiej projekt uchwały, która będzie przewidywała możliwość udzielania dotacji na wymianę indywidualnych źródeł ciepła. Uchwała miałaby obowiązywać przez 3 lata. Środki na ten cel miałyby pochodzić z

Unieważnione postępowanie

Informujemy, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnione zostało postępowanie w sprawie zamówienia pt. „Obsługa techniczna szkoleń i konferencji oraz realizacja działań promocyjno-informacyjnych związanych z realizacją przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, projektu „Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Redukcja emisji pyłów – kryterium dofinansowania

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego poinformował, że Zarząd Województwa rozstrzygnął wszystkie konkursy o dofinansowanie projektów składanych w pierwszej turze wsparcia efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Nabory wniosków były prowadzone w pierwszym kwartale ub.r. we wszystkich subregionach województwa, a do dofinansowania, kwotą 309 mln zł, wybranych zostało łącznie 98 projektów. W

Facebook