Radni zaapelowali w sprawie smogu

O podjęcie działań mających poprawić jakość powietrza w Polsce zaapelowali do rządu RP rybniccy radni. Uchwała w tej sprawie podjęta została 16 lutego na sesji Rady Miasta Rybnika.

W treści apelu znajduje się informacja dotycząca szkodliwości tzw. smogu i jego wpływu na jakość życia Polaków. Zaakcentowano w nim również fakt, że z problem niskiej emisji Rybnik zmaga się od wielu lat, a uruchamiane przez Miasto programy nie są w stanie zapobiec temu negatywnemu zjawisku. W związku z tym rybniccy radni wskazali na potrzebę podjęcia przez rząd RP rozwiązań prawnych wpierających samorządy w walce ze smogiem.

rybnik_apel_antysmogowy

„Rząd RP ma wszelkie mechanizmy oraz możliwości, by podjąć skuteczne działania zwalczające bardzo złą jakość powietrza. Niezwykle istotne jest przygotowanie zmian, które będą dotyczyć całego kraju, będą systemowe, a to kompetencja rządu” – można przeczytać w przyjętym jednogłośnie apelu.

Radni zaapelowali o wprowadzenie norm jakości sprzedawanych paliw, zakaz sprzedaży paliw emitujących największe zanieczyszczenia, określenie standardów emisyjnych dla sprzedawanych oraz użytkowanych kotłów, przygotowanie programów pomocowych dla osób najbiedniejszych, powstanie programów wsparcia dla terenów najbardziej dotkniętych niską emisją, wprowadzenie nakazu podłączania do istniejących sieci ciepłowniczych lub gazowych, wprowadzenie możliwości kontroli spalanych paliw, emisji pyłów z kominów i urządzeń grzewczych, a także o wprowadzenie ulgi podatkowej na cele remontowo-budowlane związane z kompleksową termomodernizacją i wymianą źródeł ogrzewania na ekologiczne.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook