Redukcja emisji pyłów – kryterium dofinansowania

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego poinformował, że Zarząd Województwa rozstrzygnął wszystkie konkursy o dofinansowanie projektów składanych w pierwszej turze wsparcia efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Nabory wniosków były prowadzone w pierwszym kwartale ub.r. we wszystkich subregionach województwa, a do dofinansowania, kwotą 309 mln zł, wybranych zostało łącznie 98 projektów. W ramach konkursu do wsparcia kwalifikowały się inwestycje polegające na modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, likwidacji tzw. niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła w budynkach użyteczności publicznej oraz inwestycje związane z budową instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w modernizowanych energetycznie budynkach.

W trakcie oceny projektów, jako jeden z ważniejszych parametrów brane było pod uwagę to, czy inwestycja przyczyni się do redukcji pyłu PM10 emitowanego przez obiekt będący przedmiotem wsparcia.

Obecnie trwa kolejna tura naborów projektów w obszarze wsparcia na rzecz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Projekty można składać do końca maja br., a do dyspozycji beneficjentów oddano łącznie ponad 200 mln zł ze środków unijnych.

Na podstawie www.slaskie.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook