Dopłacą do likwidacji starych pieców

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że od 16 marca br. będzie przyjmować wnioski (formularze będą dostępne od 6 marca) o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na proekologiczne. W tym roku w budżecie miasta przeznaczono na ten cel 900 tys. zł.

Dotacje będą udzielane na wymianę źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta. Wymiana ta musi wiązać się z likwidacją dotychczasowego paleniska i z trwałym jego zastąpieniem przez nowe źródło ciepła. Dotychczasowe źródło ogrzewania można zstąpić poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowymiana_pieców_na_proekologicznewniczej lub sieci gazowej, stosując ogrzewanie elektryczne lub olejowe oraz pompy ciepła.

Ostrowski magistrat podkreśla, że likwidacja paleniska musi nastąpić dopiero po zawarciu umowy o udzielenie dotacji i być przeprowadzona na zasadach w niej określonych.

W przypadku budynków wolnostojących niebędących budynkami wielololokalowymi lub ich części dotacja może być udzielona w wysokości 5 tys. zł na sfinansowanie wydatków netto poniesionych na realizację ww zadań. Natomiast w przypadku wniosków dotyczących budynków wielolokalowych lub lokali mieszkalnych będących ich częścią dotacja może być udzielona w wysokości 5 tys. zł na każdy lokal mieszkalny objęty wnioskiem.

Wnioski o dotację rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych według kryterium rodzaju zabudowy, a w pierwszej kolejności rozpatrywane będą aplikacje dotyczące budynków wielolokalowych lub lokali mieszkalnych będących ich częścią.

Wnioski będą przyjmowane do 31. maja br.

Program dofinansowania wymiany węglowych systemów ogrzewania na proekologiczne źródła ciepła prowadzony jest w mieście od 2015 r.

Na podstawie: umostrow.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook