Smog w Poznaniu – komunikacja za darmo

Urząd Miasta Poznania poinformował, że miejscy radni podjęli decyzję, zgodnie z którą w dni kiedy odnotowane zostaną przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza, wszyscy na terenie Grodu Przemysława będą mogli za darmo jeździć komunikacją zbiorową.

Podejmując uchwałę radni rozszerzyli projekt prezydenta, który zakładał, że z darmowej komunikacji w czasie smogu będą mogli korzystać kierowcy z ważnym dowodem rejestracyjnym oraz jeden pasażer. Rada zadecydowała bowiem, że w sytuacji odnotowania przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza wszyscy pasażerowie będą mogli skorzystać z darmowych przejazdów komunikacją zbiorową (darmowa komunikacja będzie dostępna w strefie A). Poznański magistrat podaje przy tym informację, iż w ciągu roku przypadają zwykle dwa lub trzy dni z przekroczeniami norm jakości powietrza.

darmowa_komuikacja

Zdajemy sobie sprawę, że takie zwolnienie samo w sobie na pewno nie zmieni czystości powietrza, ale traktujemy to jako integralną część szerszego działania miasta i województwa, aby poprawić czystość powietrza w Poznaniu. Jestem przekonany, że ten projekt uchwały jest bardzo dobrym narzędziem do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców – tłumaczył Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania.

Z darmowej komunikacji publicznej poznaniacy będą mogli korzystać w sytuacji przekroczenia poziomu zanieczyszczeń powyżej 200 mg/m3. Uchwała precyzuje, że taka sytuacja będzie miała miejsce, kiedy przekroczenie granicy zanieczyszczenia byłoby stwierdzone dzień wcześniej i prognoza na następny dzień przewidywałaby również podobny poziom zanieczyszczenia. Wtedy darmowy transport obowiązywać będzie od godz. 3.00 do północy.

Szacowany koszt jednego dnia darmowej komunikacji dla wszystkich to 250 tys. zł utraconych wpływów do budżetu ZTM.Dodatkowo radni zatwierdzili zmiany budżetowe, w myśl których przewidziano środki na zakup dodatkowej stacji pomiaru zanieczyszczenia powietrza.

Na podstawie: www.poznan.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook