Kawka w Bydgoszczy na rzecz czystego powietrza

Bydgoszcz złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy o przyznanie dotacji w ramach konkursu Kawka III, w którym można pozyskać wsparcie na wymianę ogrzewania węglowego na proekologiczne. Miasto łączny koszt działań związanych z likwidacją lokalnych źródeł ciepła, oszacowało na 12 mln zł. Jednak wysokość dofinansowania, jakie otrzyma Bydgoszcz uzależniona jest

Zmiana punktu pomiarowego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie podał informację o zmianie lokalizacji stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w Mielcu. Obecnie stacja pomiarowa służąca do monitoringu pyłu zawieszonego PM10 i beznzo(a)pirenu (pomiary manualne) oraz benzenu i formaldehydu (pomiary pasywne) zlokalizowana jest na os. Mościska. Do końca ub.r. manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu prowadzone były przy ul.

Akcja informacyjna dla czystego powietrza w Krakowie

„Tak! Dla czystego powietrza” to tytuł kampanii informacyjnej, która 11 stycznia br. wystartowała w Krakowie. Potrwa ona do 25 marca br., a w jej ramach krakowian odwiedzą przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, zachęcając właścicieli posiadających paleniska węglowe do ich wymiany na ogrzewanie przyjazne środowisku. Kampania jest elementem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Przy okazji

Zakaz spalania paliw stałych w Krakowie!

Zgodnie z przyjętą 14 stycznia br. uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego, od 1 września 2019 r. na terenie Krakowa będzie obowiązywał zakaz palenia węglem i drewnem w piecach i kominkach domowych. Wdrożenie tego rozwiązania ma pomóc Krakowowi w walce o lepszą jakość powietrza. Należy podkreślić, że postrzegany jako najbardziej zanieczyszczone miasto w Polsce, pod względem jakości powietrza

Z naszym czynnym udziałem

Podczas minionych Targów POL-ECO-SYSTEM, które odbyły się pod koniec października 2015 r. w Poznaniu, zespół projektowy był współorganizatorem wydarzenia odbywającego się pod nazwą „Strefa Ograniczania Niskiej Emisji”, którą przygotowały Międzynarodowe Targi Poznańskie wespół z firmą EKORUM, przy merytorycznym wsparciu portalu sozosfera.pl. Strefa należała do nowości przygotowanych na tę edycję Targów i wzbudziła niemałe zainteresowanie wśród

Aktywni nagrodzeni

„Aktywni dla czystego powierza” – pod takim tytułem, Ministerstwo Środowiska i Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, zorganizowały konkurs, którego celem była promocja najskuteczniejszych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Konkurs, w którym mogły uczestniczyć samorządy terytorialne, podmioty gospodarcze, różne instytucje i organizacje realizujące projekty mające na celu ograniczanie niskiej emisji, dobiegł właśnie końca i ogłoszeni

Sosnowiec w walce z niską emisją

Sosnowiec zamierza w najbliższych latach wydać ponad 170 mln zł na ograniczanie tzw. niskiej emisji. Inwestycje z tym związane mają objąć m.in. termomodernizacje budynków, zakup elektrycznych i hybrydowych autobusów oraz modernizację systemu ciepłowniczego. Działania mają polegać m.in. na podłączeniu budynków zlokalizowanych w centrum miasta do sieci ciepłowniczej. – W tej chwili każde z mieszkań ma

Leszczyńskie piece pod lupą

W ramach działań związanych z ograniczaniem tzw. niskiej emisji na terenie trzech leszczyńskich dzielnic – Zatorza, Zaborowa i Podwala wzmożono kontrole pod kątem spalania odpadów w domowych piecach. Kontrole prowadzone były co roku. Jednak jak dotąd zajmowali się nimi pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna, w asyście strażników miejskich. W tym

Facebook