Informacja lubelskiego WIOŚ-u o przekroczeniach w 2015 r.

Lublin

Informacje o przekroczeniach dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu pojawiają się co jakiś czas na stronach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ). W minionym tygodniu o przekroczeniach poinformował choćby lubelski WIOŚ, który podał, że w 2015 r. w Aglomeracji Lubelskiej oraz strefie lubelskiej odnotowane zostały przekroczenia dopuszczalnego średniorocznego stężenia pyłu PM2,5 oraz docelowego średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu. Przekroczenia pyłu PM2,5 wystąpiły na stacjach w Lublinie (przy ul. Obywatelskiej), w Białej Podlaskiej (ul. Orzechowa) i w Chełmie (ul. Jagiellońska) zaś benzo(a)pirenu na stacjach w Lublinie (ul. Śliwińskiego), w Białej Podlaskiej (ul. Orzechowa), w Chełmie (ul. Jagiellońska), w Kraśniku (ul. Koszarowa) i w Zamościu (ul. Hrubieszowska).

Jednocześnie WIOŚ w Lublinie zapowiedział, że szczegółowe dane dotyczące przekroczeń zostaną zamieszczone w będącej obecnie w opracowaniu „Ocenie jakości powietrza dla województwa lubelskiego za 2015 r.”.

Podano również, że istnieje ryzyko wystąpienia, zarówno w Aglomeracji Lubelskiej, jak i strefie lubelskiej, przekroczeń dopuszczalnego średniorocznego stężenia pyłu PM2,5 w powietrzu w roku bieżącym.

Na podstawie: www.wios.lublin.pl, fot. pixabay.com

Udostępnij

Facebook