Gminy wsparte przez WFOŚiGW w Toruniu

plan_gospodarki_niskoemisyjnej42 gminy z woj. kujawsko-pomorskiego otrzyma dofinansowanie na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej – poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (WFOŚiGW), po podjęciu takiej decyzji przez Zarząd tej instytucji. Dofinansowanie WFOŚiGW stanowić będzie do 50% kosztów przygotowania PGN.
Trzeba mieć na uwadze, że plany gospodarki niskoemisyjnej to dokumenty wyznaczające cele w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Taki plan powinien wyznaczać, dobrane do specyfiki uwarunkowań lokalnych, kierunki rozwoju  gospodarki energetycznej gminy z założeniem efektu, którym jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
Dokument, jakim jest plan gospodarki niskoemisyjnej jest wymagany przy składaniu wniosków przez gminy o wsparcie ze środków UE w ramach perspektywy 2014-2020.
Wojewódzki Fundusz w Toruniu jest partnerem projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Na podstawie: www.wfosigw.torun.pl, fot. pixabay.com

Udostępnij

Facebook