„Lubelska Energia Fotowoltaiczna” – II tura naboru ankiet

panel_fotowoltaiczny

W Lublinie ruszyła II tura naboru ankiet związanych z udziałem w projekcie „Lubelska Energia Fotowoltaiczna”. W ramach tego przedsięwzięcia lublinianie mogą ubiegać się o dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta.
Urząd Miasta informuje, że w Projekcie mogą wziąć udział osoby zameldowane na terenie Lublina, które nie mają żadnych zaległości finansowych na rzecz Miasta z tytułu należności podatkowych, opłat za wywóz odpadów, opłat za pobór wody itp., a ich gospodarstwa domowe zużywają co najmniej 2 tys. kWh energii elektrycznej rocznie.
Wnioskodawcy, których ankiety zostaną pozytywnie zweryfikowane, po podpisaniu umowy z Miastem Lublin, pokrywają koszt wykonania niezbędnej dokumentacji technicznej. Koszt ten będzie kosztem kwalifikowanym i w przypadku uzyskania przez Urząd dofinansowania na to działanie będzie rozliczany w ramach Projektu.
Urząd zastrzega jednocześnie, że dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych będzie możliwe po otrzymaniu wsparcia ze środków europejskich w ramach projektu „Lubelska Energia Fotowoltaiczna”. Natomiast w przypadku nieuzyskania przez samorząd unijnego wsparcia wydatek ten pozostanie kosztem wnioskującego i nie będzie podlegał zwrotowi.
Lublin planuje aplikować o środki na budowę instalacji fotowoltaicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 IV Oś Priorytetowa Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Przewiduje się, że realizacja Projektu będzie przebiegać w latach 2017-2018.
Ankiety przyjmowane są w terminie 21-25 marca br.

Na podstawie: www.lublin.eu, fot. pixabay.com

Udostępnij

Facebook