W Krakowie likwidują piece i kotłownie węglowe

Urząd Miasta Krakowa informuje, że w ramach programu wymiany pieców w Krakowie złożonych zostało już ponad 2,5 tys. wniosków, udzielono też ponad 3 tys. dotacji, których wysokość wynosi ok. 60 mln zł. Miasto zachęca do szybkiego składania wniosków, bo jak przypomina w bieżącym roku możliwe jest otrzymanie dotacji w wysokości do 100%, w 2017 r.

Konsultacje rozporządzeń OZE

Trwają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektów rozporządzeń wykonawczych do uchwalonej w czerwcu br. ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Konsultacje dotyczą projektów: Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, Rozporządzenia Rady

Wsparcie na plany gospodarki niskoemisyjnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) podjął decyzję o przyznaniu wsparcia na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej. 2. sierpnia br. Zarząd WFOŚiGW rozpatrzył listę rankingową wniosków o dofinansowanie opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej. Przeprowadzona ocena aplikacji pozwoliła zakwalifikować do dofinansowania 28 wniosków o łącznej wartości niemal 260 tys. zł. Na liście przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie,

Jakość powietrza za 1 mld złotych

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2, w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach, to cel jaki postawiony został przed Programem pn. „Poprawa jakości powietrza”. Na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczył 1 mld zł. Program dzieli się na dwa elementy

Nie będzie kolejnego naboru

Będzie jeden instrument w miejsce Kawki, Prosumenta i Rysia – informuje w aktualności pod takim tytułem – portal sozosfera.pl. Redakcja portalu wystąpiła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy prawdziwe są informacje podane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, że Fundusz o zasięgu

By poprawić jakość powietrza

Na zaproszenie prezydenta Nowego Sącza do tamtejszego ratusza przybyli sygnatariusze Sądeckiego Porozumienia Miast i Gmin „Kotlina Sądecka w Zdrowej Atmosferze”. Spotkanie dotyczyło ogłoszonych przez Marszałka Województwa Małopolskiego warunków naborów wniosków na dofinansowanie działań w zakresie poprawy jakości powietrza. W ocenie samorządowców biorących udział w spotkaniu zasady wsparcia działań związanych z ochroną powietrza przed tzw. niską

Polewaczkami po czystsze powietrze

Zwiększenie zakresu i częstotliwości zmywania jezdni w najgorętszych miesiącach w roku, to kolejny sposób Wrocławia na walkę o czystsze powietrze w mieście. Zmywanie jezdni jest stosowane jako jedna z metod przyczyniających się do zmniejszenia ilości pyłów zawieszonych w powietrzu. Stąd pomysł, by w okresie letnim zwiększyć częstotliwość polewania ulic. Na te działania, samorząd miejski Dolnego

Energetyka i jej emisje

Na początku lipca opublikowany został raport pt. “Ciemna chmura Europy: Jak kraje spalające węgiel sprawiają, że ich sąsiedzi chorują”, przygotowany przez kilka organizacji ekologicznych. Komentarz do tego raportu przygotował Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE). W komentarzu PKEE stwierdza m.in., że nie kwestionuje on znaczenia wpływu emisji zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi, jednak podkreśla przy tym,

Niskoemisyjne autobusy dotarły do Krakowa

W przededniu Światowych Dni Młodzieży, w środę 20 lipca br., do Krakowa dotarło 60 nowych 12-metrowych autobusów, wyposażonych w silniki Euro 6, spełniające najwyższe obowiązujące w Europie wymogi związane z ochroną środowiska – poinformował Urząd Miasta Krakowa. – Największy zakup w historii krakowskiego MPK pokazuje, jak zmieniła się polityka transportowa Miasta Krakowa. W ostatnich kilku

Rekordowa liczba wymienianych pieców i kotłowni

Jeśli utrzyma się obserwowana w tym roku dynamika składania wniosków, do końca bieżącego roku z Grodu Kraka powinno zniknąć ponad 6 tys. pieców i kotłowni węglowych – poinformował krakowski magistrat. Dane pochodzą z podsumowania pierwszego półrocza programu likwidacji palenisk na paliwo stałe. 2314 wniosków o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania złożyli w tym roku

Facebook