Apel małopolskich samorządów!

Wspólny apel, o kontynuację programów Kawka i Ryś w niezmienionej formule, wystosowali do Ministra Środowiska prezydenci Krakowa, Nowego Sącza, Oświęcimia i Tarnowa razem z Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Utrzymanie programów wspierających działania na rzecz ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza jest w opinii samorządowców jednym z fundamentalnych warunków szybkiej poprawy jakości powietrza w kraju. W apelu samorządowcy

Niemal 1800 wniosków!

Urząd Miasta Krakowa na początku czerwca podsumował dotychczasowe wyniki w zakresie naboru wniosków o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania. Takich aplikacji w tym roku mieszkańcy Krakowa złożyli już 1797. W tym samym czasie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zarejestrował 405 wniosków o pomoc finansową w ramach Lokalnego Programu Osłonowego. – 1797 wniosków o udzielenie dotacji

Efektywnością energetyczną w niską emisję

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił konkurs projektów w ramach Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Poddziałanie to mieści się w Działaniu 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, a przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej, czyli tzw. głębokiej i kompleksowej

Inwentaryzacja źródeł ciepła do końca sierpnia

Urząd Miasta Przemyśla poinformował, że do końca sierpnia zinwentaryzowane zostaną źródła ciepła zlokalizowane na terenie miasta. Inwentaryzacja jest elementem realizowanego przez Przemyśl programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost efektywności energetycznej w obiektach na terenie miasta Przemyśla“. Spis źródeł emisji jest prowadzony w porozumieniu i na podstawie umowy z jedną z firm. Inwentaryzacja źródeł energii

Element planu gospodarki niskoemisyjnej zrealizowany

W ramach realizowanego w Warszawie projektu uciepłowienia zachodniego pasma miasta, dzielnica Ursus została przyłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej. Sieć ta należy do Veolia Energia Warszawa. – Do budynków w Ursusie będzie dostarczane ciepło wytwarzane w elektrociepłowniach PGNiG TERMIKA, przesyłane sieciami ciepłowniczymi Veolii Energia Warszawa, co gwarantuje m.in.: niższe i stabilne ceny, bezpieczeństwo dostaw, a także

„Czarny dym” ze słabego węgla

Kontrole palenisk krakowscy strażnicy miejscy prowadzą od 2009 r. W minionym sezonie grzewczym zweryfikowali oni ponad dwa razy więcej pieców niż rok wcześniej. To niespełna 3,5 tysiąca palenisk, sprawdzonych pod kątem spalanego paliwa, a wszystko to w ramach zwalczania niskiej emisji i niewłaściwego postępowania z odpadami. Ostatni sezon grzewczy to dla strażników z Krakowa okres

A jednak będzie dotacja z LIFE!

„To już pewne – projekt zintegrowany LIFE, który ma pomóc w walce z zanieczyszczaniem powietrza w Małopolsce, będzie realizowany, a pierwotna wielkość dotacji z Komisji Europejskiej (ok. 10 mln euro) zostanie zachowana” – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Oficjalna inauguracja Projektu ma się odbyć 22 czerwca w Krakowie. Realizacja przedsięwzięcia – jak donosił UMWM

Kontrola pojazdów na rzecz ograniczenia emisji

Urząd Miasta Kraków przedstawił informację o działaniach krakowskiej drogówki w zakresie kontroli emisji spalin z pojazdów. W 2015 r. w mieście skontrolowane zostały 1033 samochody, a w związku z nieprawidłową emisją spalin zatrzymano 306 dowodów rejestracyjnych. Od stycznia br. przeprowadzono łącznie 444 kontroli, w wyniku których zatrzymano 149 dowodów rejestracyjnych. Należy podkreślić, że kontrole pojazdów

Zespołem w niską emisję!

W skład powołanego niedawno na Śląsku Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji weszło 35 osób. Są to przedstawiciele samorządów, instytutów naukowych i wyższych uczelni oraz administracji państwowej. Nominacje wręczył im Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. Zadanie Zespołu ma polegać na przygotowaniu założeń tzw. uchwały antysmogowej, która – po uchwaleniu przez Sejmik – miałaby objąć obszar

W trosce o czyste powietrze

W Tczewie minął termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła. Nabór aplikacji odbywał się w ramach piątej już edycji konkursu „Czyste powietrze Tczewa”. O tym na jakie dofinansowanie będą mogli liczyć mieszkańcy ma być wiadomo pod koniec czerwca br. W ramach Konkursu w wyznaczonym terminie (tj. do 28 kwietnia br.) złożono

Facebook