Energetyka i jej emisje

Na początku lipca opublikowany został raport pt. “Ciemna chmura Europy: Jak kraje spalające węgiel sprawiają, że ich sąsiedzi chorują”, przygotowany przez kilka organizacji ekologicznych. Komentarz do tego raportu przygotował Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE).

energetyka_emisje

W komentarzu PKEE stwierdza m.in., że nie kwestionuje on znaczenia wpływu emisji zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi, jednak podkreśla przy tym, by wnioski w tym obszarze wyciągać na podstawie faktycznych danych i trendów dotyczących redukcji emisji zanieczyszczeń.

W obszernym materiale przygotowanym przez PKEE, zwraca on uwagę, że „Sektor dużej energetyki systemowej od kilkunastu lat skutecznie i z ogromnym wysiłkiem finansowym redukuje emisje zanieczyszczeń”. Powołując się na dane Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, PKEE informuje, iż w okresie 2005-2014 emisje dwutlenku siarki w sektorze produkcji i transformacji energii spadły aż o 53%, podczas gdy całkowita emisja SO2 w Polsce, w tym samym czasie zmalała o 30%. PKEE przekonuje też, że sektor energetyczny w Polsce w omawianym czasie zredukował roczne emisje ponad dwukrotnie, gdy tymczasem roczne emisje w sektorze komunalnym i mieszkaniowym wzrosły w tym samym okresie o 23%, natomiast w sektorze spalania w przemyśle zwiększyły się aż o 39%. „Oznacza to, że pozostałe sektory gospodarki na przestrzeni ostatnich 10 lat znacząco podniosły emisje SO2, natomiast rzeczywisty wysiłek redukcyjny został poniesiony przez sektor energetyczny” – można przeczytać w przygotowanym przez PKEE komentarzu.

Polski Komitet Energii Elektrycznej zwraca również uwagę, że także w zakresie emisji tlenków azotu widoczny jest konsekwentny trend redukcji jej wielkości. W latach 2005-2014 – jak podaje komentarz – redukcja emisji NOx z procesów spalania w sektorze produkcji i transformacji energii w Polsce wyniosła blisko 27%.

Komentarz PKEE kończy się stwierdzeniem, że firmy sektora energetycznego działające w Polsce są zdeterminowane by ponieść wysokie koszty związane z zapewnieniem stałych dostaw czystej i przyjaznej dla ludzkiego zdrowia i życia energii elektrycznej, w akceptowalnej dla odbiorców końcowych cenie.

Pełna treść komentarza dostępna tutaj.

Na podstawie informacji nadesłanej przez PKEE

fot. pixabay.com

Udostępnij

Facebook