Konsultacje rozporządzeń OZE

Trwają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektów rozporządzeń wykonawczych do uchwalonej w czerwcu br. ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

konsultacje OZE

Konsultacje dotyczą projektów:

  1. Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.,
  3. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.,
  4. Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.

Z projektami aktów prawnych można się zapoznać na stronach Rządowego Centrum Legislacji i Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Energii BIP ME, a uwagi należy zgłaszać na adres Piotr.Czopek@me.gov.pl. Na uwagi Ministerstwo Energii czeka tylko do 10 sierpnia 2016 r.

Na podstawie www.me.gov.pl, fot. P. Strzyżyński

 

Udostępnij

Facebook