Na rzecz jakości powietrza Pomorza – projekty wybrane

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) poinformował, że rozstrzygnięta została tegoroczna edycja konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza”. O wsparcie finansowe działań zmierzających do poprawy jakości powietrza wystąpiło 38 wnioskodawców. W zdecydowanej większości są to samorządy pomorskich gmin i miast. Wyjątek stanowi spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC”, która zawnioskowała o dofinansowanie

Energetyka węglowa przyczyną zgonów i zachorowań

– Zmniejszenie wykorzystania i spalania paliw kopalnych – w tym szkodliwych emisji ze spalania węgla – stanowi wyjątkową okazję do poprawy jakości powietrza i łagodzenia zmian klimatycznych, a w ten sposób ochrony zdrowia publicznego przed największym wyzwaniem tego stulecia – mówi dr Roberto Bertollini, Główny Naukowiec i Przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). To jeden z

Wsparcie na OZE dla osób fizycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przygotował ofertę skierowaną do osób fizycznych, zgodnie z którą mogą one liczyć na wsparcie finansowe w zakresie realizacji termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii. Fundusz informuje, że osoby fizyczne realizujące zadania z zakresu termomodernizacji i OZE w związku z potrzebami mieszkaniowymi mają teraz możliwość uzyskania niskooprocentowanych

Samorządy na rzecz ochrony powietrza

„Stanowisko polskich miast w sprawie systemu działań na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach” podczas spotkania w Krakowie podpisali przedstawiciele Bielska-Białej, Krakowa, Łodzi, Nowego Sącza, Nowego Targu, Oświęcimia, Poznania, Pszczyny, Rybnika, Skawiny, Szczawnicy, Tarnowa, Wieliczki, Wrocławia, Zakopanego i Żywca. Dokument ma zwrócić uwagę władz centralnych na problem, z którym zmagają się samorządy i z którym

Autobusy na rzecz czystszego powietrza

W walce z dobrą jakość powietrza istotne znaczenie ma ograniczanie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. Nic więc dziwnego, że coraz częściej pojawiają się informacje o tym, że miasta wymieniają tabor komunikacji publicznej na niskoemisyjny. Przykładem takich działań, z ostatnich dni mogą być dwa miasta –Ruda Śląska i Kraków. To właśnie na ulice tego śląskiego miasta z początkiem

Dofinansowanie ograniczania niskiej emisji. Nabory kart konkursowych w Małopolsce

Do 25 lipca br. gminy z Małopolski mogą wnioskować o unijne środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (2014-2020) na walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Nabór kart projektów subregionalnych, dotyczących obniżenia poziomu niskiej emisji ruszył 24 czerwca br. To kolejne działanie, jakie w ostatnim czasie podjęło Województwo Małopolskie w walce o lepszą jakość powietrza w regionie.

Inwestycje zmniejszające emisje w Elektrowni Turów

W Elektrowni Turów wmurowano symboliczny kamień węgielny pod budowę bloku energetycznego o mocy 450 MW netto, a jednocześnie do eksploatacji oddano instalację odsiarczania spalin (IOS) dla bloków 4-6. Z kolei plan inwestycyjny zakłada kompleksową modernizację bloków 1-3. Dzięki realizacji tych projektów Elektrownia Turów będzie mogła produkować energię w sposób efektywny i bardziej przyjazny dla środowiska.

Pieniądze na niskoemisyjny transport

Niskoemisyjny transport miejski, np. zakup proekologicznych autobusów i oraz ścieżki i infrastrukturę rowerową będzie wsparty w województwie małopolskim kwotą ponad 250 mln zł. Nabór wniosków (kart projektów) wystartował 30 czerwca br. – poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki. – Stawiamy na rozwój transportu publicznego, dlatego tak mocno inwestujemy w kolej i popieramy inne inicjatywy, które rozwijają komunikację

Kraków pracuje nad rozbudową systemu informowania

Od pewnego czasu w Krakowie trwają prace nad rozbudową systemu informowania o jakości powietrza w mieście. Urząd współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Urzędem Marszałkowskim oraz centrami zarządzania kryzysowego miasta Krakowa i Wojewody Małopolskiego. Do kooperacji przy rozbudowie specjalnego systemu informowania mieszkańców o zdarzeniach mogących mieć wpływ na środowisko przyrodnicze Prezydent Miasta

Porozumienie na rzecz ograniczania niskiej emisji

Władze Krakowa podpisały ze spółką TAURON Sprzedaż porozumienie, dotyczące współpracy przy działaniach zmierzających do likwidacji tzw. niskiej emisji. Zgodnie z porozumieniem firma pomoże mieszkańcom Grodu Kraka przy wymianie pieców węglowych na inne ogrzewanie. Jest to kolejne narzędzie, wpisujące się w priorytet władz miasta, jakim jest likwidacja niskiej emisji, które ma zachęcić krakowian do wymiany ogrzewania

Facebook