Samorządy na rzecz ochrony powietrza

„Stanowisko polskich miast w sprawie systemu działań na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach” podczas spotkania w Krakowie podpisali przedstawiciele Bielska-Białej, Krakowa, Łodzi, Nowego Sącza, Nowego Targu, Oświęcimia, Poznania, Pszczyny, Rybnika, Skawiny, Szczawnicy, Tarnowa, Wieliczki, Wrocławia, Zakopanego i Żywca.

Dokument ma zwrócić uwagę władz centralnych na problem, z którym zmagają się samorządy i z którym nie mają szans wygrać samodzielnie.

samorządy_i_ograniczanie_niskiej_emisji

Z problemem smogu samodzielnie nie poradzi sobie żadne polskie miasto. Mam nadzieję, że nasza współpraca i przyjęta dziś w Krakowie rezolucja poruszy odpowiednie tryby i będziemy mogli wspólnie – skutecznie – zadbać o nasze zdrowie i jakość naszego życia – powiedział podczas spotkania Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

W Dokumencie przedstawione zostały propozycje zmian w polskim prawie, które dotykają kilku obszarów codziennego działania samorządów. Pierwszym z nich jest ograniczenie niskiej emisji, m.in. poprzez postulowane w Stanowisku wprowadzenie na terenie całego kraju minimalnych norm jakościowych dla indywidualnych palenisk na paliwa stałe oraz dla samych paliw stałych.

Drugi zakres tematyczny wiąże się z ruchem samochodowym. Przedstawiciele miast chcieliby by samorządy uzyskały m.in. możliwość wprowadzania lokalnych stref ograniczonego ruchu – stref tzw. ograniczonej emisji komunikacyjnej oraz uprawnienia do ograniczania ruchu pojazdów spalinowych w dniach o szczególnie wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza.

Stanowisko odnosi się także do kwestii tzw. emisji wtórnej, której zapobiec miałoby np. czyszczenie chodników na mokro od wiosny do jesieni. W tym obszarze mieszczą się również proponowane obostrzenia i restrykcje dotyczące czystości pojazdów opuszczających place budów.

Nie pominięto także kwestii związanych z gospodarką przestrzenną. W kolejnej propozycji postuluje się wprowadzenie ochrony tzw. kanałów przewietrzania miast poprzez wprowadzenie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymogu zgodności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na podstawie: krakow.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook