Na rzecz jakości powietrza Pomorza – projekty wybrane

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) poinformował, że rozstrzygnięta została tegoroczna edycja konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza”.

O wsparcie finansowe działań zmierzających do poprawy jakości powietrza wystąpiło 38 wnioskodawców. W zdecydowanej większości są to samorządy pomorskich gmin i miast. Wyjątek stanowi spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC”, która zawnioskowała o dofinansowanie projektu przygotowanego dla Ustki.

kolektor_słoneczny_czyste_powietrze

Warto przypomnieć, że celem konkursu jest wyłonienie zadań, których realizacja przyniesie najlepsze efekty ekologiczne wyrażone wielkością uzyskanej redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery, a w dalszym etapie wsparcie ich dotacją ze środków WFOŚiGW.

Jak stanowi regulamin Konkursu „Czyste powietrze Pomorza” dotacja dla danego źródła ciepła, wynosi nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych jego modernizacji i uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. I tak, dla kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą dotacja nie może wynieść nie więcej niż 5 tys. zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę lub 12,5 tys. zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny. W przypadku pomp ciepła maksymalna kwota to 10 tys. zł na jedno źródło ciepła. Z kolei podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej może liczyć na maksymalnie 20 tys. zł dotacji przypadającej na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem, oraz 30 tys. zł na węzeł o mocy powyżej 30 kW. Natomiast kolektory słoneczne mogą być wsparte kwotą do 6 tys. zł na budynek jednorodzinny oraz do 10 tys. zł na budynek wielorodzinny. WFOŚiGW zastrzega, że łączna kwota dofinansowania ze środków nie może przekroczyć 300 tys. zł.

Na podstawie: www.wfosigw.gda.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook