O niskiej emisji i monitoringu zanieczyszczeń

W wielu polskich gminach i miastach obserwowane są problemy z utrzymaniem dobrej jakości powietrza. Tematowi temu poświęca się coraz więcej uwagi, co potwierdza choćby rosnąca liczba konferencji dotyczących ograniczania tzw. niskiej emisji. Przykładem może być Konferencja pt. „Efektywne ograniczanie niskiej emisji”, która odbyła się 8 listopada br. w Poznaniu. Jej organizatorem była firma EKORUM, a

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 na wykonanie prac w ramach realizacji zadań projektu Instytucja zamawiająca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii UAM Poznań, Umultowska 89b Tytuł projektu: Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt realizowany przy

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 na wykonanie prac w ramach realizacji zadań projektu Instytucja zamawiająca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii UAM Poznań, Umultowska 89b Tytuł projektu: Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt realizowany przy

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 1 na wykonanie prac w ramach realizacji zadań projektu Instytucja zamawiająca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii UAM Poznań, Umultowska 89b Tytuł projektu: Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt realizowany przy

O jakości powietrza w urządzeniach mobilnych

„Aktualne dane o stanie powietrza w Polsce znajdziesz w bezpłatnej aplikacji mobilnej >>„Jakość powietrza w Polsce<<” – do korzystania z tego narzędzia zachęca Ministerstwo Środowiska i dodaje, że po portalu www.powietrze.gios.gov.pl jest to kolejny projekt Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), służący do prezentacji informacji o jakości powietrza. Dzięki aplikacji na urządzenia mobilne (można ja bezpłatnie

Inwentaryzacja niskiej emisji w Opolu

Obszarowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji przeprowadzona na terenie Opola i wykonana na zlecenie tamtejszego urzędu miasta pozwoliła m.in. oszacować wielkość emisji zanieczyszczeń, w tym pyłu PM10, do atmosfery. Inwentaryzacja była prowadzona przez firmę zewnętrzną w okresie od kwietnia do września br. Wynika z niej, że w Opolu przewagę stanowią budynki, w których ciepło uzyskuje się

COP24 w Polsce

Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) w 2018 r. odbędą się w Polsce – poinformowało Ministerstwo Środowiska. – Polityka klimatyczna jest dla Polski bardzo ważna. Dobrym przykładem naszego zaangażowania w tym obszarze jest, m.in. realizacja naszych zobowiązań wynikających

Świętokrzyskie podnosi świadomość mieszkańców

W ostatnich dniach Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego poinformował o prowadzeniu akcji „Nie palę odpadów”, która ma zwrócić uwagę mieszkańców regionu na to, że podczas spalania odpadów w piecach domowych do atmosfery emitowane są znaczące ilości substancji niebezpiecznych dla środowiska i ludzi. Urząd marszałkowski zachęca również do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ramach kampanii „Czym

Dotacje na walkę z niską emisją w Zakopanem

Urząd Miasta Zakopane poinformował o rozpoczętej w listopadzie akcji, której celem jest zachęcenie mieszkańców do wymiany starych pieców węglowych na niskoemisyjne i proekologiczne źródła ogrzewania. By podnieść świadomość mieszkańców Zakopanego i zachęcić ich do działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w mieście przygotowano kampanię pt. „Wymień piec, póki są dotacje”. W jej realizację zaangażowany został

Jakość powietrza – pod okiem Komitetu Sterującego

27 października w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP). O wydarzeniu, w którym uczestniczył Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej poinformowało Ministerstwo Środowiska. W spotkaniu Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza wzięli udział również m.in. Andrzej Piotrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii oraz Justyna

Facebook