Jakość powietrza – pod okiem Komitetu Sterującego

27 października w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP). O wydarzeniu, w którym uczestniczył Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej poinformowało Ministerstwo Środowiska.

W spotkaniu Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza wzięli udział również m.in. Andrzej Piotrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii oraz Justyna Skrzydło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

niska_emisja

Celem, jaki stoi przed Komitetem Sterującym ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza jest realizacja głównych założeń KPOP na poziomie krajowym. Komitet ma się skupić na koordynacji realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza i na monitorowaniu stanu zaawansowania działań wynikających z założeń przyjętego Programu.

Podczas spotkania, wiceminister Sałek, jako przewodniczący Komitetu Sterującego, zwrócił uwagę, że niezbędne jest pilne podjęcie szerokiego zakresu działań, które sprzyjać będą poprawie jakości powietrza w Polsce. Jednocześnie zasygnalizował, że działania naprawcze w tym obszarze wymagają współpracy różnych resortów.

Przy Komitecie powstaną zespoły robocze, które będą się zajmować zagadnieniami prawnymi, strategicznymi, finansowymi, a także rozwojowymi i techniczno-technologicznymi. Jak zapowiada ministerstwo, jako pierwszy powstanie międzyresortowy zespół ds. legislacyjnych, który przeanalizuje możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującym prawie, skutkujących poprawą stanu jakości powietrza w Polsce.

Na podstawie www.mos.gov.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook