Dotacje na walkę z niską emisją w Zakopanem

Urząd Miasta Zakopane poinformował o rozpoczętej w listopadzie akcji, której celem jest zachęcenie mieszkańców do wymiany starych pieców węglowych na niskoemisyjne i proekologiczne źródła ogrzewania.

By podnieść świadomość mieszkańców Zakopanego i zachęcić ich do działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w mieście przygotowano kampanię pt. „Wymień piec, póki są dotacje”. W jej realizację zaangażowany został ekodoradca. To, jak informuje Urząd Miasta Zakopane, nowe stanowisko w tamtejszym magistracie, finansowane m.in. ze środków z unijnego programu Life. Osoba zatrudniona na tym stanowisku, ma służyć radą i pomocą mieszkańcom, którzy chcą ogrzewać swoje domy w sposób przyjazny środowisku.

Tymczasem dla zainteresowanych inwestycjami w proekologiczne ogrzewanie przygotowano w mieście wsparcie finansowe w wysokości do 14 tys. zł. Pieniądze pochodzić będą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego zapowiedział także dodatkowe formy wsparcia z budżetu miasta.

niska_emisja

Zakopiański magistrat poinformował, że na początku nadchodzącego roku, miasto będzie mogło ubiegać się o 7 mln zł na wymianę pieców węglowych na proekologiczne źródła ogrzewania (geotermia, gaz i biomasa) i o 1,7 mln zł na piece 5 klasy, w rejonach miasta będących poza zasięgiem sieci ciepłowniczej. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego beneficjenta to 8 tys. zł na wymianę pieca oraz 6 tys. zł na wymianę instalacji. Miasto szacuje, że środki te w latach 2017-2020 pozwolą na wyłączenie z użytku ok. 750 kotłów. Nowością – jak informuje urząd – jest możliwość udziału w programie osób prowadzących w swoim budynku działalność gospodarczą.

Urząd przygotowuje także rozwiązanie, które ma zachęcić przedsiębiorców do wymiany pojazdów na przyjazne środowisku – chodzi o preferencyjne stawki podatku od środków transportu – niższe nawet o 75%. Rozważane są także inne możliwości, w tym obniżenie podatku od nieruchomości dla domów jednorodzinnych, w których nie jest prowadzona działalność, a które korzystają z niskoemisyjnych źródeł ogrzewania.

Na podstawie www.zakopane.eu

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook