Inwentaryzacja niskiej emisji w Opolu

Obszarowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji przeprowadzona na terenie Opola i wykonana na zlecenie tamtejszego urzędu miasta pozwoliła m.in. oszacować wielkość emisji zanieczyszczeń, w tym pyłu PM10, do atmosfery.

Inwentaryzacja była prowadzona przez firmę zewnętrzną w okresie od kwietnia do września br. Wynika z niej, że w Opolu przewagę stanowią budynki, w których ciepło uzyskuje się z innych źródeł niż opalane paliwem stałym (50,2%). Takie źródła stosowane są w 41,76% nieruchomości, w tym ok. 30% (2527) budynków posiada tylko ogrzewanie na paliwa stałe.

Jak wykazał inwentaryzacja, przeważającym źródłem ogrzewania na paliwa stałe na obszarze miasta Opola są indywidualne piece. Pod względem ilościowym stanowią one 52,64% wszystkich rodzajów ogrzewania na paliwa stałe. Na obszarze miasta Opola w zinwentaryzowanych budynkach stwierdzono również występowanie pięciu kotłowni na paliwa stałe o mocy powyżej 50 kW.

inwentaryzacja_emisji

W trakcie inwentaryzacji złożone zostały 993 deklaracje dotyczące chęci zmiany ogrzewania węglowego na inne, przyjaźniejsze dla środowiska, źródło ciepła. Ogrzewanie gazowe oraz przyłączenie do sieci ciepłowniczej to najczęstsze pomysły na dokonanie zmiany rodzaju ogrzewania – podaje Urząd Miasta Opola.

Wykonana inwentaryzacja źródeł ciepła pozwoliła również na oszacowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym pyłu PM10, którego mieszkańcy miasta emitują ok. 181 ton rocznie.

Inwentaryzację dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w ramach programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA I”.

Na podstawie www.opole.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook